על המחברת

עמוד:13

על המחברת פרופ ' אורלי שפירא לשצ ' ינסקי — פרופ ' חבר במגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך בבית הספר לחינוך , וחברת ועדת האתיקה באוניברסיטת בר אילן . פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי שימשה כ Visiting Scholar וכמרצה אורחת ב , Fordham University University of Missouri - Columbia , Th e University of Alabama וכ Research scholar ב . University at Albany , State University of New York Albany , NY פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי התחילה את הקריירה שלה במערכת החינוך כמורה לכימיה בחטיבה העליונה וכמחנכת כיתה , והמשיכה כמנחת מדע וטכנולוגיה וראש פרויקט הטמעת מדע וטכנולוגיה ברשת אורט ישראל . מחקריה של פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי מתמקדים בקשרים שבין תפיסת האתיקה הארגונית לבין התנהגויות נסיגה מסוג איחורים , היעדרויות ונטייה לעזוב בקרב מורים , ובוחנים את פיתוחו של קוד אתי במערכת החינוך הישראלית באמצעות אסטרטגיות מנהיגות ומיומנויות הנחיה שונות המתמקדות בסימולציות קבוצתיות . מחקריה האחרונים של פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי עוסקים במחקר השוואתי בין מערכות חינוך שונות בעולם . מחקריה פורסמו בכתבי עת בינלאומיים מובילים בתחום מנהל החינוך , ביניהם : Educational Administration Quarterly ; Journal of Educational Administration ; , Educational Management Administration & Leadership והוצגו בכנסים יוקרתיים כמו . AERA , CIES , ECER , UCEA כמו כן היא משמשת כחברת מערכת בכתבי העת International Journal of Educational Management ; Journal of Education and . Training Studies מחקריה ממומנים על ידי קרנות מחקר שונות , ביניהן : הקרן האירופית Marie , Sk ł odowska - Curie קרן שלם ומשרד החינוך . פרופ ' שפירא לשצ ' ינסקי משמשת כמומחית במתן שירותים מחקריים עבור המדען הראשי של משרד החינוך .

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר