תוכן העניינים

עמוד:9

רשימת איורים איור : 1 הקשרים הפנימיים שנמצאו בין משתני הנסיגה .................................................................. 30 איור : 2 תוצאות המודל האינטגרטיבי הקושר בין תפיסות , עמדות והתנהגויות .............................. 44 איור : 3 הקשר שבין תפיסת האקלים האתי ה " אכפתי " לבין מגדר לניבוי איחורים ........................... 61 איור : 4 הקשר בין תפיסת הצדק החלוקתי לבין מגדר לניבוי נטייה לעזוב ...................................... 66 איור : 5 מודל הקשרים שבין תפיסת אקלים אתי " פורמלי " לבין תדירות היעדרות , בתיווך המחויבות הרגשית עבור נשים 71 .................................................................................................. איור : 6 המודל הקושר בין תפיסות אתיקה ארגונית , נטיות להתנהגות והתנהגויות הנסיגה השונות 72 ........................................................................................................................ איור : 7 המתאם השלילי בין התנהגות אזרחית לבין התנהגות בלתי נאותה 74 .................................... איור : 8 אי התלות בין התנהגות אזרחית לבין התנהגות בלתי נאותה 74 .............................................. איור : 9 מודל אינטגרטיבי הבוחן בו בזמן התנהגויות נסיגה והתנהגות אזרחית 76 .............................. איור : 10 מגוון אינטראקציות המורה והדילמות האתיות הנגזרות ................................................... 94 רשימת שאלונים שאלון דיווח עצמי — איחורי מורים ............................................................................................... 36 שאלון דיווח עצמי — היעדרויות מורים ......................................................................................... 39 שאלון דיווח עצמי — עזיבת מורים 42 ............................................................................................... שאלון דיווח עצמי — נטייה לעזיבה בקרב מורים .......................................................................... 46 שאלון דיווח עצמי — נטייה לאחר בקרב מורים ............................................................................. 47 שאלון דיווח עצמי — נטייה להיעדר בקרב מורים 48 ......................................................................... שאלון דיווח עצמי — נטייה להתנהגות שאינה הולמת בקרב מורים ............................................... 51 שאלון דיווח עצמי — תפיסת הפרת החוזה הפסיכולוגי בקרב מורים 54 ............................................ שאלון דיווח עצמי — תפיסת האקלים האתי הבית ספרי בקרב מורים .......................................... 59 שאלון דיווח עצמי — תפיסת הצדק הארגוני בקרב מורים ............................................................. 64 שאלון דיווח עצמי — תפיסת המחויבות הארגונית בקרב מורים .................................................... 69 שאלון דיווח עצמי — נטייה להתנהגות אזרחית 77 ............................................................................ רשימת טבלאות טבלה . 1 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו באירלנד 120 ...................... טבלה . 2 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו בקנדה ......................... 120 טבלה . 3 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו בקוריאה ...................... 120 טבלה . 4 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו באוסטרליה .................. 121 טבלה . 5 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו בהונג קונג .................... 121 טבלה . 6 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו באנגליה ....................... 121 טבלה . 7 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו בניו זילנד .................... 122 טבלה . 8 הממדים השונים של הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה שפותחו בדרום אפריקה ............ 122 טבלה . 9 תהליך ההובלה של פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה באירלנד ............................ 136 טבלה . 10 תהליך ההובלה של פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה בקנדה 136 ............................. טבלה . 11 תהליך ההובלה של פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה בקוריאה ........................... 137 טבלה . 12 תהליך ההובלה של פיתוח הקוד האתי לאנשי חינוך והוראה באוסטרליה 137 .....................

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר