תוכן העניינים

עמוד:8

פרק : 22 הממדים העולים מתוך הקודים האתיים לאנשי חינוך ברחבי העולם 113 ..... פרק : 23 דרכי הובלה לפיתוח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה ............................... 123 פרק : 24 פיתוח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה באמצעות סימולציות קבוצתיות .. 129 פרק : 25 דרכי אכיפה להטמעת קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בעולם ................. 133 פרק : 26 המאפיינים של קודים אתיים שונים שפותחו בעולם ............................. 135 פרק : 27 דרכי הטמעת הקוד האתי במערכת החינוך בארה " ב ............................... 141 פרק : 28 אחרית דבר ............................................................................................ 145 מקורות ................................................................................................................ 147 אינדקס ................................................................................................................ 159

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר