אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

עמוד:4

Orly Shapira - Lishchinsky Organizational Ethics in Human Resources Management in Israel ’ s Educational System עריכה לשונית : דן הלוי עימוד ועיצוב הכריכה : קריסטינה מורדוכוביץ' הספר יצא לאור בסיוע קרן יצחק לייב ורחל גולדברג — קרן קימת לישראל בתמיכת קרן שניצר למחקרים בנושאי המשק והחברה בישראל Sponsored by the Schintzer Foundation for Research on the Israeli Economy and Society , Bar - Ilan University בתמיכת לשכת סגן הנשיא למחקר , רשות המחקר , אוניברסיטת בר אילן HORIZON 2020 בסיוע MARIE SK Ł ODOWSKA - CURIE – Individual Fellowships , Horizon 2020 European Commission אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . מסת " ב : ISBN : 978 - 1 - 61838 - 267 - 2 © כל הזכויות שמורות פרדס הוצאה לאור , ת " ד , 33709 חיפה 3133602 e - mail : contact @ pardes . co . il תשע " ז 2017 Printed in Israel

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר