הסתברות בגובה העיניים – פתח דבר

עמוד:10

מה בספר זה ? בפרק 6 נניח את היסודות לתורת ההסתברות – נכיר את חוקי ההסתברות הבסיסיים , ונציג גישות שונות לחישובי הסתברויות בבעיות מעשיות . בפרק 7 נתמקד בנושא החשוב של הסתברות מותנית , ונדון גם באי תלות . כמו כן נציג בו טכניקה חישובית שימושית במיוחד – עצי הסתברות . בפרקים 8 ו - 9 נעסוק במושג המרכזי של משתנה מקרי – התפלגות המשתנה , התוחלת והשונות : בפרק 8 נתמקד במשתנים בדידים ובפרק 9 ( סעיפים 9 . 2 - 9 . 1 ) במשתנים רציפים – בעיקר במשתנה הנורמלי . בסעיפים 9 . 5 - 9 . 3 נכיר שני משפטים בעלי חשיבות מרכזית בהסתברות ובסטטיסטיקה – חוק המספרים הגדולים ומשפט הגבול המרכזי . פרק 10 כולל הרחבות שונות : שימוש בקומבינטוריקה לחישובים הסתברותיים , המודל הבינומי הכללי ועוד . כדי לא לסרבל את הספר , לא כללנו כאן דיון במשתנה דו - ממדי . הנושא כוסה בצורה מאוד מקיפה בפרק 5 בשער הראשון , כמו כן , בספרים הבאים נעסוק רק במשתנים שהם בלתי תלויים , ולכך הקדשנו מקום נרחב בפרק . 9 ספר מודולרי – מסלולי עיון שונים תרשים הזרימה בעמ ' 6 מאפשר קריאה של הספר ברמות שונות . o המסלול השיטתי כולל את פרקים 9 - 6 [ עם או בלי הנושאים בעיניות ( ) והנספחים . ] o בקורס בסיסי טיפוסי מקובל לשלב גם נושאים נבחרים מפרק . 10 o המסלול המינימלי ( מסומן באפור ) די בו כדי להוות רקע טוב להבנת הרעיונות והמושגים בהסקה סטטיסטית . סמלים שימושיים בסדרת הספרים ( עינית ) מציינת דיונים שנועדו להרחיב את הדעת ( התקווה היא שהקוראים ימצאו בהם עניין ... ) . ( קרי : שימו לב ) מדגיש את עיקרי הדברים . מציין נקודות עקרוניות עדינות שיש לתת עליהן את הדעת . מציין הערות בעלות אופי חישובי . מציין אפשרות שימוש בתכנת אקסל לצורך החישובים – בעזרת ההנחיות בנספח אקסל . מציין מוקשי חשיבה .

לויתן, תלמה

רביב, אלונה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר