תוכן העניינים

עמוד:5

8 . 2 המשתנה הבינומי 68 8 . 3 מדדי מרכז – תוחלת של משתנה מקרי בדיד 73 8 . 4 מדדי פיזור – שונות וסטיית תקן 77 פרויקטים להערכה עצמית 79 אז מה היה לנו ? 81 נספחים 83 תרגילים 86 פרק 9 ההתפלגות הנורמלית , משפט הגבול המרכזי 89 9 . 1 משתנה מקרי רציף 89 9 . 2 משפחת ההתפלגות הנורמלית 91 9 . 3 הקירוב הנורמלי להסתברויות בינומיות 102 9 . 4 ניסויים חוזרים , חוק המספרים הגדולים 105 9 . 5 התפלגות הממוצע , משפט הגבול המרכזי 108 פרויקטים להערכה עצמית 110 אז מה היה לנו ? 112 נספחים 114 תרגילים 117 פרק 10 הרחבות – מקומבינטוריקה לחישובים הסתברותיים 119 10 . 1 ניסוי בשלבים , נוסחת הכפל 120 10 . 2 תמורות , מדגמים מאוכלוסיות 124 10 . 3 מדגמים מאוכלוסיות סופיות – שני מודלים הסתברותיים 127 10 . 4 עצי הסתברות , הסתברויות בינומיות 129 פרויקטים להערכה עצמית 132 אז מה היה לנו ? 134 תרגילים 138 קינוח - הפתעות ואתגרים הסתברותיים 141 פרויקט סיכום להערכה עצמית 145 שאלות שעולות שוב ושוב – הסתברות 151 נספח א . לוח נורמלי סטנדרטי 155 נספח ב . שימוש בתכנת אקסל לחישובים הסתברותיים 157 נספח ג . פתרונות לתרגילים 160

לויתן, תלמה

רביב, אלונה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר