פתח דבר

עמוד:10

כאחד , גם אם היא מוצנעת . לעתים , התמדה בתפיסה הורית בהוראה משדרת מסר מוטעה , כאילו מדובר בעמדה בלתי מקצועית דייה . סיפוריהם של המדריכים הפדגוגיים שלקחו חלק במחקרי דוחים מסר זה . האוריינטציה ההורית בדבריהם התגלתה כמרכיב חשוב בזהותם המקצועית ונחשפה כבחירה מדעת , המבוססת על חשיבה מעמיקה ורבת - פנים . הספר חוקר את סגולותיה הגלויות והסמויות של התודעה ההורית וחושף קולות מגוונים , הממחישים את מורכבותה בתהליך הכשרתם המקצועית של מבוגרים - צעירים . בחינת האיכויות הנדרשות בעת ההורות הבוגרת מחייבת להכיר מקרוב את עולמם של נשים וגברים צעירים ואת המטלות והאתגרים הקשורים בשלב זה בחייהם , לרבות בחירת קריירה ורכישת השכלה מקצועית , כינון זוגיות והתנסות ראשונית כהורים לילדים . מתברר שההשקעה האינטלקטואלית והרגשית הנדרשת לליווי הסטודנטים בשלב קריטי זה בחייהם חשפה בקרב מורי המורים שפה הורית שהתגלתה כ " דיבור " רפלקטיבי אישי , ונגעה בתכנים טעונים . שיטת המחקר ששימשה אותי נשענת על ה " פרדיגמה הנרטיבית " ( ספקטור - מרזל , . ( 2010 בהתאם לזאת , בחרתי לפתוח בפרק המבוא בסיפורה של סטודנטית שהנחיתי בעבר ולהכיר דרכו התלבטויות ומצוקות של סטודנטים במהלך לימודי ההכשרה . אקורד הסיום של הספר הוא בזיקה לסיפורה של אותה סטודנטית , וכך מתקבל סיפור מעגלי המאיר את מורכבותה של התודעה ההורית בעבודתם של המדריכים הפדגוגיים . יתרונותיה של שיטה זו מביאים לידי ביטוי את היכולת להקשיב לקולותיהם הדבורים של הסטודנטים , ואף לרטט העולה משתיקותיהם . העיסוק במחקר נרטיבי הוא תובעני וקשה לביצוע . לא הייתי יכולה לעמוד באתגר זה בלא שותפיי למסע , שניאותו לחשוף לפניי רבדים עמוקים מעולמם . ראיונות העומק שהתקיימו עמם האירו סוגיות חשובות והעשירו את הבנתי בדבר מהותה של הפרקטיקה ההורית בהכשרה להוראה , ועל כך נתונה להם תודתי . משקל רב ניתן לשיחות ולדיונים מחכימים עם סטודנטים בקורסים שזכיתי ללמד במכללה להוראה וחיזקו את מחויבותי לשתף קהלים נרחבים בתובנות שהופקו .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר