מבוא הגות יהודית במבחן אתגרי ההווה

עמוד:13

הרי שמובנן אימננטי . היגדים על האל , על ההתגלות וכו׳ , מבטאים את השיפוט וההכרה האנושית ואין להם מובן אונטולוגי החורג מגבולות ההכרה האנושית . גם אם לא מאמצים את קביעתו של פוירבאך שהתאולוגיה היא אנתרופולוגיה , אי אפשר להתעלם מהבעייתיות שיש בקביעות המתיימרות לנסח היגדים על מה שמעבר להכרה . אבל בעייתיות זו כמעט אינה מצויה בפילוסופיה היהודית ואפילו זו שבמאה העשרים . למעט הוגים יחידי סגולה רוב ההגות היהודית , בניגוד לזו הנוצרית , בחרה להתעלם מהשיח הפילוסופי המעודכן ולהתגדר בגבולות של שיח אחר . היא ממשיכה את הקו הפילוסופי היהודי הקלסי של עמידה בשולי השיח הפילוסופי ומחוצה לו , בנוסף להיותה ממוקמת בשולי החיים היהודיים . דומה כי הפילוסופיה היהודית מגלמת לא אחת את האידאלים שגרשם שלום מייחס לחכמת ישראל . במאמרו הקלסי ״מתוך הרהורים על חכמת ישראל״ ( תש״ה ) , ביקר את חכמת ישראל במאה התשע עשרה וראה בה מאמץ מתמשך ״להתאבדות היסטורית לחיסול ופירוק״ . שלום פותח ושואל : האם חכמת ישראל באוניברסיטה העברית שינתה את המגמה ? תשובתו מהוססת , והיא מתורגמת לסדרת שאלות נוקבות : וכי לא יקום חזון חדש מתוך המגע עם ״קרקע עולם״ של האומה , מתוך היניקה המחודשת ממקורות נצח . מבניית הווה אגב העלאת העבר ככוח חיוני ? [ ... ] איה הבניין שאמרנו להקים , אותו בניין המעמיק עד השיתין של מציאותנו והווייתנו והמרקיע שחקים מתוך עומק יסודותיו ? [ ... ] האם משהו אינו כשורה בבית החכמה והמדע ויש לחשוב מחשבות על בדק הבית ? שאלות אלו נענות בקינת הסיום : ״פעמים נדמה שעמידתנו בפני החזון הגדול של חכמת ישראל המתחדשת היא כעמידתם של אותם המלאכים שנקרו לומר שירה לפני המקום ולא הספיקו להשלים פרקם , ׳כי כוחם תשש ובטל לעמוד בפני יוצרם כהתבטל הניצוץ על גבי הגחלת׳״ . התפיסה של הפילוסופיה היהודית , כפי שתוארה עד כה , מניחה כי היא פרויקט היסטורי שגילם תשוקה לידע . גם אם ההיסטוריוגרפיה של הפילוסופיה היהודית דחתה את תוכן הידע שהוצג בספרות הפילוסופית היהודית , היא לא הציעה לה חלופה . ״פילוסופיה יהודית״ נחשבת לעיסוק בטקסטים קנוניים ומורשתם . ומה יהא על הפילוסוף העומד ושואל על חייו ועל קיומו ? ומה על זיקתו של הפילוסוף לחברה שהוא פועל בתוכה ? שאלות אלה נדונו להיוותר בשוליים של השיח ההיסטוריוגרפי על אודות הפילוסופיה היהודית , ולא פחות מכך על ידי הקהילה הפילוסופית היהודית הקלסית , שבדרך כלל פעלה בשולי החברה . 3 שלום תשל״ו , עמ׳ . 385 4 שם , עמ׳ . 403

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר