התוכן

עמוד:7

התוכן משבר המודרניזם בשירה הארץ – ישראלית : מקרה אליהו טסלר פתיחה 9 גישושים ראשונים : תקופת הדים 16 המעבר משנות העשרים לשנות השלושים 33 בבית גזית ) 40 ( 1938 - 1932 משהו על האודה 64 בין שלונסקי לאלתרמן 71 בבית מחברות לספרות ) 89 ( 1942 - 1940 המפולת 116 חסד אחרון 128 אליהו טסלר : מבחר שירים מ " גזית " , " טורים" ו " מחברות לספרות " ) נוסחים ראשונים ( חיי 151 ראשית סתו 152 ] ילדות שפתותיהן נשקתי [ 153 טיול בשנים 154 בשכרון 155 " קוזי מיסטרוים " 161 רשויות 162 צפיה 164 ] אמצתיך כמדונה [ 166 לילה 167 האדמה — רועת חיי 169 בחלון — ליל קיץ 171

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר