סדר הפרקים

עמוד:7

סדר הפרקים מבוא 9 א . ספרות ללא נשמה 9 ב . מזון ומיניות בספרות ההשכלה 15 פרק ראשון : אברהם מאפו 31 א . חיות טרף וגילוי עריות ברומן ' אהבת ציון ' 31 תוכה רצוף אהבה מבנות ירושלים 31 אמנון ותמר 39 האריה המשחית 47 עיוורון לאומי וגילוי עריות 56 ב . נשים וכשרות ברומן ' עיט צבוע ' 58 נשים ואהבה 58 בשר וחלב 65 פרק שני : יהודה לייב גורדון 73 א . ' ספונים בהיכלי עונג ' – השכלה וחסידות ב ' אחרית שמחה תוגה ' 73 סיפור שהתהפך 73 הקיבה החסידית 75 הקרנבל החסידי 87 אכילה בשום שכל 95 התרופה המשכילית 102 ב . ' כף רגל עגל ' ומשבר ההשכלה היהודית 108 מין וחמין 108 אכילה ולאומיות יהודית 122

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר