חלק ראשון: הדמוקרטיה הישראלית בהשוואה בינלאומית

עמוד:10

חלק שני : מדינת ישראל בעיני אזרחיה פרק : 2 מה המצב ? כמחצית מהציבור בישראל מגדירים היום את מצבה הכללי של המדינה " טוב " או " טוב מאוד" ( 49 % מכלל המדגם ) . רק מיעוט ( 16 % מכלל המדגם ) מגדירים את המצב הכללי " רע " או " רע מאוד " . השאר מגדירים את המצב " ככה - ככה " . מאז תחילת המדידות שלנו ב - 2003 ניכרת ירידה הדרגתית ועקיבה למדי בשיעור המגדירים את מצב המדינה " די רע " או " רע מאוד " . בכל שאלות הסקר מצאנו כי שביעות הרצון הגבוהה ביותר בכלל הציבור הישראלי מצויה בקרב הדתיים הלאומיים . הקבוצה בציבור היהודי שהכי פחות מרוצה ממצב המדינה , מתפקוד הממשלה וכיוצא באלה מורכבת מחילונים וממי שממקמים את עצמם בשמאל המדיני . קבוצה זו גם מגלה ברמה הגבוהה ביותר חשש מן העתיד במובן של יכולתה לשמור על אורח החיים שלה לנוכח התחזקותם של גורמים חברתיים ופוליטיים בעלי השקפות אחרות ואורחות חיים אחרים . בציבור הערבי ההבדלים בין קבוצות המשנה קטנים יחסית . הציבור היהודי חצוי בשאלה אם החיים בישראל קשים מהחיים במדינות אחרות במערב . בציבור הערבי הרוב ( 61 % ) סבורים כי החיים כאן קשים יותר , הערכה שנגזרת מן הסתם מן הקשיים הייחודיים שציבור זה חווה . למרות האמור בסעיף הקודם מצאנו רוב סוחף ( 81 % ) הן בקרב היהודים הן בקרב הערבים שענו שאינם רוצים להגר מישראל גם אם תינתן להם אזרחות במדינה מערבית כלשהי . גם בקרב השמאל היהודי מצאנו רוב כזה . מעל שני שלישים ( 68 % בכלל המדגם ) אופטימיים באשר לעתיד המדינה . בקרב הערבים שיעור האופטימיים קטן מהשיעור בקרב היהודים – כמחצית . הוא הדין בקרב השמאל היהודי . פרק : 3 אופייה של המדינה הפרשנות העיקרית של הציבור , והרווחת מכל הפרשנויות , למושג " מדינה דמוקרטית " היא חופש ( כולל חופש ביטוי ) . במקום השני אצל היהודים מתמקדת הפרשנות של המדינה הדמוקרטית ברעיון של ריבונות העם , ואצל הערבים – בשוויון . מצאנו הבדל של יום ולילה בין יהודים לערבים בפרשנותם את המושג " מדינה יהודית " . השיעור הגבוה ביותר בקרב היהודים מייחסים למושג משמעות לאומית , ובמקום השני משמעות דתית ( אצל החרדים והדתיים הלאומיים המשמעות הדתית היא הראשונה במעלה ) . לעומת זאת , רוב הערבים מפרשים את המושג כגזענות והדרה של מי שאינו יהודי . מדדים הציון השנה גבוה מן הממוצע הרב - שנתי , וב - 2 מדדים הציון השנה שווה לציון הממוצע הרב - שנתי . המדדים הבינלאומיים מעידים אפוא שככלל ישראל של העשור האחרון היא מדינה יציבה מבחינה דמוקרטית .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר