תוכן העניינים

עמוד:6

תרשים 5 . 13 " חלק מהחוקים שהכנסת חוקקה בשנים האחרונות פוגעים באופי הדמוקרטי של המדינה " ) יהודים וערבים ( 116 תרשים 5 . 14 " למרות שרוב העם בחר בימין – מערכת המשפט , התקשורת והאקדמיה השמאלניות מפריעות לימין לשלוט " ) מאוד ודי מסכימים , יהודים , לפי מיקום על הרצף המדיני - ביטחוני ימין - שמאל ( 117 תרשים 5 . 15 " צריך לקחת מבית המשפט העליון את הסמכות לבטל חוקים שהתקבלו בכנסת בידי חברי הכנסת , שנבחרו לתפקידם בידי האזרחים " ) כלל המדגם , 2015 ו - 118 ) 2017 תרשים 5 . 16 עד כמה אתה נותן אמון בכל אחד מהאנשים או המוסדות האלה ? ) די הרבה או הרבה מאוד אמון , יהודים וערבים ( 120 תרשים 5 . 17 האמון ) יהודים ( בכל אחד מהמוסדות – סיכום ) נותני אמון במידה די רבה ובמידה רבה מאוד , לפי שנים ( 125 תרשים 5 . 18 האמון ) ערבים ( בכל אחד מהמוסדות – סיכום ) נותני אמון במידה די רבה ובמידה רבה מאוד , לפי שנים ( 126 תרשים 5 . 19 איזה ציון אתה נותן להנהגת ישראל כיום בנושא השחיתות ? ) = 1 מאוד מושחתת ; = 5 בכלל לא מושחתת , יהודים וערבים ( 127 תרשים 6 . 1 " אזרחי ישראל תמיד יכולים לסמוך על המדינה שתעזור להם בעת צרה " ) יהודים וערבים ( 130 תרשים 6 . 2 באיזו תכיפות אתה מדבר עם חברים שלך על עניינים פוליטיים ? ) יהודים וערבים ( 131 תרשים 6 . 3 באיזו תכיפות אתה מדבר עם חברים שלך על עניינים פוליטיים ? ) לעתים די קרובות ומאוד קרובות , יהודים וערבים , לפי שנים ( 132 תרשים 6 . 4 באיזו מידה אתה והחברים שלך יכולים להשפיע על מדיניות הממשלה ? ) יהודים וערבים ( 133 תרשים 6 . 5 " אני מעדיף לשתוק ולא לבטא את הדעה הפוליטית שלי בנוכחות אנשים שאני לא מכיר " ) מסכימים , יהודים וערבים , 2016 ו - 135 ) 2017 תרשים 6 . 6 מוטרדים מכך שבעתיד לא יוכלו לבטא דעות פוליטיות בלי להיפגע ) יהודים וערבים ( 136 תרשים 6 . 7 " יש לאסור בחוק על אזרחי ישראל למתוח בפומבי ביקורת חריפה על המדינה " ) כלל המדגם ( 137 תרשים 6 . 8 " ארגוני זכויות האדם והאזרח , כמו ' האגודה לזכויות האזרח' ו ' בצלם ' , גורמים נזק למדינה " ) יהודים , לאורך השנים ( 138 תרשים 6 . 9 " יש בישראל אנשים שמנצלים לרעה את חופש הביטוי כדי לפגוע במדינה " ) מסכימים , יהודים וערבים ( 139 תרשים 7 . 1 " הכללים של הדמוקרטיה יפים על הנייר אבל הם לא מתאימים לניהול יעיל של מדינה " ) יהודים וערבים ( 142

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר