תוכן העניינים

עמוד:5

תרשים 3 . 7 חוששים שלא יוכלו לשמור על אורח החיים הדתי / מסורתי / חילוני שלהם בגלל התחזקות קבוצות שמקיימות אורח חיים שונה משלהם ) מוטרדים , יהודים , לפי הרצף חרדי - חילוני ( 86 תרשים 4 . 1 " השלטון הדמוקרטי בישראל נמצא בסכנה חמורה " ) יהודים וערבים ( 89 תרשים 4 . 2 " פעם ישראל הייתה הרבה יותר דמוקרטית משהיא היום " ) יהודים וערבים ( 91 תרשים 4 . 3 " משטר דמוקרטי אינו מתאים כיום לישראל בגלל בעיותיה הביטחוניות והחברתיות המיוחדות " ) יהודים וערבים ( 93 תרשים 4 . 4 " כדי לטפל בבעיות המיוחדות של ישראל יש צורך במנהיג חזק שלא יתחשב בכנסת , בתקשורת או בדעת הקהל " ) יהודים וערבים ( 94 תרשים 4 . 5 " ישראל היא לא דמוקרטיה אמיתית מפני שקבוצה קטנה של עשירים משפיעה על השלטון " ) כלל המדגם , 2017 לעומת 96 ) 2014 תרשים 4 . 6 " פערים גדולים בהכנסות פוגעים בדמוקרטיה " ) כלל המדגם ( 97 תרשים 5 . 1 הדרך שבה הממשלה מטפלת בבעיות העיקריות שיש כיום במדינה ) כלל המדגם ( 99 תרשים 5 . 2 הדרך שבה הממשלה מטפלת בבעיות העיקריות שיש כיום במדינה ) לא כל כך טובה ובכלל לא טובה , כלל המדגם , 101 ) 2017 – 2003 תרשים 5 . 3 " האופוזיציה בישראל חלשה ולא ממלאת כראוי את תפקידה" ) מסכימים , כלל המדגם ( 102 תרשים 5 . 4 " רוב חברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם בסדר" ) כלל המדגם ( 103 תרשים 5 . 5 " רוב חברי הכנסת עובדים קשה ומבצעים את תפקידם בסדר" ) לא מסכימים , כלל המדגם , 105 ) 2017 – 2011 תרשים 5 . 6 " פוליטיקאים דואגים יותר לאינטרסים האישיים שלהם מאשר לאינטרסים של הציבור שבחר בהם " ) כלל המדגם ( 106 תרשים 5 . 7 " הפוליטיקאים בישראל מנותקים מהבעיות ומהצרכים האמיתיים של הציבור " ) מסכימים , יהודים וערבים ( 107 תרשים 5 . 8 האם יש או אין היום במדינת ישראל מפלגה שמייצגת את השקפותיך בצורה טובה ? ) יהודים וערבים ( 108 תרשים 5 . 9 האם היית מצביע שוב לאותה מפלגה שהצבעת לה בבחירות ? 2015 ) יהודים וערבים ( 111 תרשים 5 . 10 חברות במפלגות ) כלל המדגם ( 113 תרשים 5 . 11 " לא חשוב למי מצביעים , זה לא משנה את המצב " ) יהודים וערבים ( 114 תרשים 5 . 12 " ההרכב המפלגתי של הכנסת הנוכחית מייצג היטב את הדעות הרבות הקיימות בציבור הישראלי " ) יהודים וערבים ( 115

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר