התוכן

עמוד:8

התוכן הקדמה 10 מבוא 1 1 התפתחות הצומח בארץ ישראל 12 האופי הבוטני של ארץ ישראל 14 קרקעות ארץ ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי 28 צומח ארץ ישראל בעבר הרחוק 40 צומח ארץ ישראל בעבר הקרוב 43 צמחים נרים 47 טיפוסי הצומח בארץ ישראל 5 2 עצים 54 שיחים ובני שיח 62 צמחים מטפסים 66 צמחים עשבוניים 71 גיאופיטים 74 צמחים טפילים 83 צומח הסלעים 84 מלחות וצמחי מלחה 88 צומח השדות ושפכי הקרקע 97 בתי גידול לחים וצמחי מים 103 צומח הארץ לאזוריה 120 הצוכלח של החרמון 1 22 הצומח של הגולן 127 הצומח של הגליל העליון 134 הצומח של הגליל התחתון 143 הצומח של הכרמל 152 הצומח של רמת מנשה 158 הצומח של השומרון 161 הצומח של הגלבוע 168 הצומח של בקעת הירדן 172 הצומח של הרי יהודה 180 הצומח של שפלת יהודה 187 הצומח של מישור החוף 194 הצומח של המדבר 206 הצומח של מדבר יהודה וצפון מזרח הנגב 211 הצומח של צפון הנגב ובקעת באר שבע 220 הצומח של מערב הנגב ומישור חוף הנגב 224 הצומח של מרכז הנגב 228 הצומח של דרום הנגב 242 הצומח של עמק הערבה 247 מילון מונחים 255 רשימת ספרות 257 מפתח 259

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר