בכייה לדורות חרטה על אימהות

עמוד:4

Orna Donath Regretting Motherhood אורנה דונת בכייה לדורות עורך אחראי : דב איכנולד עורכת ממונה : נוית בראל עורך : מוטי פוגל עורכת הלשון : רתם כסלו מעצבת הכריכה : דנה ציביאק הדימוי שעל הכריכה : Shutterstock הפקה : טפר בע "מ המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2017 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445 , Rishon LeZion 7510302 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות 2017 © למשכל – הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד | ת " ד , 445 ראשון לציון -E mail : info @ ybook . co . il | 7510302 דאנאקוד | 362 - 5475 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 564 - 290 - 2 נדפס בישראל Printed in Israel 2017

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר