החצוף הארצישראלי

עמוד:4

Itamar Ben - Avi The Cheeky Hebrew Man Episodes in the Life of the First Hebrew Child איתמר בן - אב "י החצוף הארצישראלי פרקים מחייו של הילד העברי הראשון עורך אחראי : דב איכנולד עורכת : נוית בראל ערכה וכתבה הערות : מיכל זמיר הגיש את כתב היד למערכת וכתב פתח דבר : ירון לונדון כתב פתח דבר : מאיר שלו תודה מיוחדת לפרופסור איתמר רז עורכת הלשון : רתם כסלו מעצבת הכריכה : דנה ציביאק הפקה והבאה לדפוס : בתיה בודנר לוחות : צביקה שרויטמן סדר : טפר בע "מ ספר זה מבוסס על אירועים שהתרחשו במציאות , אך אין לראות באירועים ובדמויות שבספר " החצוף הארצישראלי " שחזור נאמן ו / או ייצוג תיעודי של אירועים ו / או אנשים . המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ) לרבות צילומים ( שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות , ואם יובאו לידיעתנו , נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר המידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל . All Rights Reserved © 2016 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 445 , Rishon LeZion 7511001 , Israel כל הזכויות שמורות 2016 © למשכל – הוצאה לאור מייסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת " ד , 445 ראשון לציון E - mail : info @ ybook . co . il | 7511001 דאנאקוד | 362 - 5525 מסת " ב | ISBN 978 - 965 - 564 - 340 - 4 נדפס בישראל Printed in Israel 2016

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר