תוכן העניינים

עמוד:ח

485 נספח : עצמות במקדש יעל פיש 493 אגריפס / ינאי וקרבנות הנזירים ורד נעם 508 גיור בית חדייב טל אילן 521 אלעזר בן דיניי ובן הרצחן טל אילן 526 שחיתות הכוהנים הגדולים יעל פיש 544 נספח : כוהנים גדולים ופרה אדומה טל אילן כרך ב : אגדות החורבן 547 מבוא טל אילן 566 ביטול הקרבן לשלום הקיסר מאיר בן שחר 597 ימי הדמים בראשית המרד הגדול דפנה ברץ 604 הנבואה לאספסיינוס מאיר בן שחר 665 פנחס איש חבתה דפנה ברץ 673 רבן שמעון בן גמליאל טל אילן 679 שרפת אוצרות התבואה מאיר בן שחר 688 נספח : נקדימון בן גוריון מאיר בן שחר 694 התייבשות השילוח טל אילן 698 גיבורי המלחמה ברומא טל אילן 710 נספח : נטירא / נטרונא טל אילן 713 האם שאכלה את בנה טל אילן 731 מועצת המלחמה של טיטוס טל אילן 741 טיטוס בקודש הקודשים מאיר בן שחר 769 נספח : העלייה בחומה והכניסה למקדש מאיר בן שחר 771 התאבדות הכוהנים בעת שרפת המקדש מאיר בן שחר 796 נספח : הממונים במקדש מאיר בן שחר 804 פתיחת שערי המקדש טל אילן 812 מפקד האוכלוסין בימי קסטיוס / אגריפס יעל פיש 822 ביזת כלי המקדש טל אילן 835 קיצורים וביבליוגרפיה 900 מפתחות

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר