תוכן העניינים

עמוד:ז

תוכן העניינים כרך א : האגדות האבודות של ימי הבית השני ז 0 פתח דבר 100 מבוא ורד נעם 910 הכוהן הגדול ואלכסנדר מוקדון מאיר בן שחר 137 נספח א : הכוהן הגדול ואלכסנדר מוקדון – היה או לא היה ? מאיר בן שחר 142 נספח ב : בין יוספוס לחכמים בימי הביניים ובראשית העת החדשה מאיר בן שחר 145 תרגום השבעים יעל פיש 168 הניצחון על ניקנור ורד נעם 192 נספח : אלקימוס / יקים איש צרורות טל אילן 197 בית חוניו טל אילן 231 נספח א : הצעה אחרת לשחזורה של גרסת הירושלמי ורד נעם 237 נספח ב : רצח כוהן במקדש טל אילן 241 יוחנן ובת הקול ורד נעם 255 הקרע עם הפרושים ורד נעם 286 נספח א : ללשונה של האגדה ורד נעם 289 נספח ב : ינאי המלך בבבלי טל אילן 292 ינאי / הכוהן שנרגם באתרוגים ורד נעם 308 צוואת ינאי טל אילן 318 מלחמת האחים החשמונאים ורד נעם 341 גפן גן של זהב בבית המקדש דפנה ברץ 349 משפט הורדוס / ינאי טל אילן 373 תולדות הורדוס טל אילן 409 נספח : יונים הורדוסיות טל אילן 411 נס הגשם בימי הורדוס טל אילן 417 יוסף בן אילם דפנה ברץ 425 נספח : שמעון בן קמחית טל אילן 429 מזימתו ומותו של הורדוס / ינאי טל אילן , ורד נעם 451 נספח : בני בתירא טל אילן 453 צלם בהיכל ורד נעם

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר