בין יוספוס לחז"ל כרך א האגדות האבודות של ימי הבית השני

עמוד:ה

את הסיפור הזה מסרו לנו אבותינו ואין הוא בלתי נאמן עלינו . קדמ ' טו 425 שלח ליה רב חנן בר תחליפא לרב יוסף : מצאתי אדם אחד ובידו מגילה אחת כתובה אשורית ולשון קדש , אמרתי לו : זו מנין לך ? אמר לי : לחיילות של רומי נשכרתי , ובין גינזי רומי מצאתיה [ ... ] בבלי סנהדרין צז ע "ב

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר