בין יוספוס לחז"ל כרך א האגדות האבודות של ימי הבית השני

עמוד:ד

ועדת המערכת : פרופ ' עודד עיר - שי - יו " ר , פרופ ' גידי בוהק , ד " ר ארנון גולן , פרופ ' מוטי גולני , פרופ ' יוסף דרורי , ד " ר תמר הס , פרופ ' זאב וייס , ד " ר דניאלה טלמון - הלר , מר יעקב יניב , ד " ר נסים ליאון , פרופ ' אורה לימור , פרופ ' אריה נאור , ד " ר הלל ניומן , פרופ ' עירית עמית - כהן , ד " ר ירון פרי , פרופ ' אלון קדיש , פרופ' ריכב רובין , ד " ר איריס שגריר , ד " ר יובל שחר , פרופ ' מרגלית שילה . הקרן הספר הלאומית רואה למדע אור ( בסיוע מס ' 85 / 08 ) הקרן על שם יורן שניצר למחקר בתולדות עם ישראל , ביה " ס למדעי היהדות ע " ש חיים רוזנברג , אוניברסיטת תל - אביב הקרן על שם איירין יאנג לפרסומים מדעיים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל - אביב הפקולטה להיסטוריה ותרבות , האוניברסיטה החופשית , ברלין ( Fachbereich f ü r Geschichts - und Kulturwissenschaft en , Freie Universit ä t , Berlin ) עורך לשוני : ישראל רונן עורכת - מרכזת : שלומית משולם סדר ועימוד : חנוך ולדנברג כל הזכויות שמורות © ירושלים תשע " ז ( 2017 ) אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני , ללא אישור מבית ההוצאה מסת " ב 978 - 965 - 217 - 403 - 1 Printed in Israel

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר