מודיעין השטח מסייע במלחמה

עמוד:

מודיעין השטח מסייע במלחמה במלחמת ששת הימים באו לידי מיצוי מוצלח כל שנות הפעילות של ענף 1 בכל תחומיהם . ראש אמ " ן דאז , האלוף אהרון יריב , המליץ על ראש הענף הנס לודוויג שטרים ( לוץ ) ועל כמה חוקרים מהענף לפרס ביטחון ישראל 1966 בני מיכלסון | אל " ם ( מיל ' ) לשעבר קמ " ן בכיר ורמ " ח היסטוריה בצה "ל אחרי מלחמת סיני התמנה הנס לודוויג שטרים ( לוץ ) לראש ענף מחקר 1 וקיבל דרגת סא ” ל . הענף היה אז הגדול והמורכב מכל הענפים במחלקת המחקר של אגף המודיעין , והשתלבותו בתכנון מבצעים ואף בביצועם הגיע למלוא הפריחה . הענף התחלק לשלושה מדורי מחקר זירתיים - סיני ומצרים , ירדן ועיראק , סוריה ולבנון - שהיו אחראיים למעקב על כלל מערך המתקנים הצבאיים , הלוגיסטיים והאזרחיים ; וכן לשלושה מדורים מקצועיים על - זירתיים : מדור פענוח צילומי אוויר , מדור מחקר עבירות , שכלל חוליה לעדכון שוטף של מפות , בעיקר בתחום הדרכים , ומדור למחקרי סיוע למבצעי איסוף . המדורים הזירתיים גם תרמו וגם ניזונו מפעילותם של המדורים העל - זירתיים המקצועיים . התקדמות פענוח תצלומי אוויר עבודת הענף כללה פענוח תצלומי אוויר : מדור זה היה מעורב , יחד עם ענף המחקר הזירתי , בתכנון ובהזמנה של גיחות צילום . המפענחים תמיד עבדו תחת לחץ . הם נדרשו להציג את מצבם של כוחות האויב ומתקניו או של נושאי מחקר מיוחדים מוקדם ככל האפשר אחרי ביצוע הגיחה . כשסרט הצילום התקבל ופותח ( ביחידת חיל אוויר , ששכנה בקריה , בסמיכות למדור ) התצלומים נדרשו מהר ככל האפשר , בין היתר כדי לספק סקרנותם של הדרגים המאשרים . היה צורך בשלוש מערכות של תצלומים : עותק אחד עבור אמ ” ן והמטכ ” ל , עותק אחד עבור הפיקוד הנוגע בדבר , ועותק אחד לחיל האוויר , למעקב אחרי נושאים כגון מטוסים בשדות תעופה ותחזוקתם ונ ” מ ( יחידת חיל האוויר השכנה בדקה גם את טיב ביצוע ההזמנה ) . תחילה נעשה הכיסוי בעזרת מצלמה אנכית בלבד . אילוץ זה גרם לא פעם לעוגמת נפש , כשהמטרה הופיעה “ חתוכה ” או פוספסה לגמרי . כשרצו לאמת , למשל , את הגעת כוח השריון המצרי באזור ביר גפגפה ( אירוע “ רותם ” בפברואר , ( 1960 הוא “ נתפס” כולו , במזל , בתמונה הבודדת שנלקחה כשענף 1 היה מופקד על " מלחמת המים " , נערך במדור עבירות סקר השטחים בלבנון הראויים לעיבוד חקלאי . זאת כדי שתהיה יכולת להעריך כמה מים יכולים הלבנונים לתבוע לעצמם בצדק לצורכי השקיה הנס לודוויג שטרים ( לוץ ) , שכיהן כראש ענף מחקר . 1 השתלבות הענף בתכנון מבצעים הגיע למלוא הפריחה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר