נספח ו' תקציר: י' עתי, תורת המחוללים — תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות, דברי הימים, תל־אביב–יפו, 2011

עמוד:173

מאפשרים קשת , מנעד , של בחירה בין אפשרויות פעולה , אשר נבחנות כנגד חיותה של התופעה , כנגד איזונה האנרגטי בממשותה . לתפיסתו , קיימים " ישים " במרחב התופעה כתבניות אנרגטיות המתמירות את אפשרויות הפעולה לפעולה סובייקטיבית - קונקרטית על פי 20 אפיוני פעולה , הרוחשים בכל פעולה , ואשר מכונים " מחוללים " . דרך עבודת המחוללים , דרך פעילותם של מרכיביה של התבנית האנרגטית , הפלטפורמה הגנרית , זהה בכל חי אך שונה באיכויות הסובייקטיביות של פעילותם . כך שבפועל , מה שמניע את ההווה הנמשך הוא השילוב בין סופיות התנועה - פעולה או סופיות התופעה לאפשרויות הבחירה הרוחשות במרחב התנועה - תופעה . כל תנועה - פעולה משנה את יחסי המרחב בפעילותה , כולל פעולת סיומה , ובכך נמשכת פעולת הבחירה של פעילויות חדשות במשך בלתי פוסק . השילוב של מרחב - מנעד של אפשרויות פעולה , חירות הבחירה ( עקרון חירות הבחירה ) , יחד עם סופיותן של הפעולות ( עקרון יסוד הסופיות ) , מייצר את השינוי הבלתי פוסק במשך עולם התופעות , שינוי המניב שוב ושוב לידה ומוות לתופעות בהשתנותן הבלתי פוסקת . לתפיסתו , קיים חיכוך מתמיד בין האוניברסליות הגנרית של פעילות המחוללים , " עבודת הטבע " , בהווה הנמשך והמשתנה , לבין ה " אני" העצמי היחידני , הסובייקט החווה , הזמני החולף . כל זאת , עם חיכוך משותף עם הסביבה , הקהילה , בסובייקטיביות הקהילתית המשתנה האוחזת אותה . אמנם , ה " אני " היחידני הרציף מתרחש בפלטפורמות גנריות של מחוללים , אך איכויות המחוללים על שילובם שונות מאדם לאדם , מחי לחי , תופעה המאפשרת את ייחודיותן של התופעות , היותן סובייקטים ייחודיים נצחיים בחד - פעמיותם . לתפיסתו של עתי , ההכרה האנושית שזורה בתפיסת המציאות . זוהי הכרה - תודעה אנושית אונטולוגית בהתהוות . עתי קורא לתפיסת מציאות חדשה הטוענת שהסיבתיות היא חלק אחד בהסבר של

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר