נספח ה' תקציר: י' עתי, משנה סדורה: ארץ תקווה, דברי הימים, תל־אביב–יפו, 2004

עמוד:171

פרטי - קונקרטי של אפשרות התרחשותה של קהילת ישראל - פלסטין , ואפשרות זו מכוונת לכלל הקהילות בעימות ובסכסוך מתמשך . מבנה שלוש המשניות והמתודה שלהן זהים . כל משנה מחולקת לשלושה פרקים המורכבים מעשרה מצבי - הכרה . ראשי הפרקים הם אידאות הכרתיות טהורות , ומצבי ההכרה בכל הפרקים בכל שלוש המשניות הם עיקרים מכוונים . את המשנה לכל אורכה מלווים ביאורים המגדירים , ממשיגים ומסבירים את המשמעויות הפועלות בפרטי המשנה באמצעות ארגזי הכלים הקיימים של מושגים פילוסופיים . ביאורי המשנה הסדורה נכתבו אך טרם נערכו לפרסום .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר