4. עיקרי מורה אנכי - אפיוני ספירות תנועה - מרכבת חיים; מפתח ליסודות ההכרה

עמוד:144

. 4 עיקרי מורה אנכי - אפיוני ספירות תנועה - מרכבת חיים ; מפתח ליסודות ההכרה כבר הרמב " ם ראה והצהיר " מה שנודע לי מזאת נודע לי באינטואיציה והשערה . לא באה לי בו התגלות אלוהית שתלמדני שכך הייתה כוונת הדברים , ואת אשר אני מאמין באשר לזאת לא קיבלתי מפי מורה ; אלא הורוני כתובי הספרים הנבואיים ודברי החכמים יחד עם הנחות עיוניות שהיו לי שהדבר הוא כך בלי ספק . אך אפשר שהעניין שונה והכוונה היא לדבר אחר " . 181 עיקרי מורה אנכי , מחוללי אפיוני ספירות התנועה במרחב , מרכבת חיים , כפי שנפרשו כאן , מהווים את התשתית " לדבר אחר " , לתפיסת מציאות חדשה הרואה התרחשות תופעות ממשיות בהווה הנמשך והמשתנה . תפיסה חדשה הנדרשת לשימור ושיפור חיי האנוש וסביבתו , הנסמכת על התבוננות , עיון ולמידת התרחשות התופעות תוך קבלת סמכות מפרשנות הטקסט בפועל . תפיסה חדשה זו מגלה אפשרות לתיקון וגאולה כאן עכשיו מעיוורון תפיסת המציאות הקיימת מאז קיצוץ הנטיעות בגן החיים . אין הייררכייה בעיקרים אלו ובסדר מניינם . אפשר להרחיב או לצמצם את מניינם , אך קיבצתי את הנדרש כבסיס איתן להבנה והכלה של מסגרתה הפתוחה והדינמית של תפיסת המציאות כמרחב אימננטי של יחסים פועלים , משמעויות פועלות . עיקרים אלו מעניקים ליחיד האדם והקהילה את הבחירה עם האחריות לחייהם הבוערים במרכבת חיים זהה ברכיביה , 182 דומה בטבעה ושונה באיכויותיה - קיומה כ " ייחוד ואיחוד בריבוי " ובכך ייחודיותה בנצח . 181 רמב " ם , מורה נבוכים ג , הקדמה , עמ ' 428 , 427 ( הדגשה לא במקור ) . 182 מרכבת חיים כשלעצמה .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר