3. אנכי

עמוד:116

נשמה כללית קדומה - להלן : נשמה : " כל - יכול בורא לא רק במפץ נקדה דמיונית אלא כגשם אין - סוף בראשית בריאה הנמשח נשפך אל כל עבר מתגלגל כמים חיים כיש הנוצר ויוצר " 132 נפשגוף : 133 מה טוב אוהלך , נשמה , את הרואה וקוראת שורות אלו , אספר לך עלינו טרם לכתך , התוודעי את אלייך על היותנו , כי רק לך אמת היותך , ומחר הוא יומך , ויומנו הווה ופועל בהיותך . מה לך ? נשמה : צופה ורואה אני , חווה אנכי , טבע חיינו הפועם בהוד תפארת גוונים , פורצים ומפכים רוחשים מופיעים ונעלמים , כמוץ מתגלגל לפני רוח , כילדה רוגשת בפתיחת הפתעה . לפתע הופענו : לבושה בך מרכבת חיים שצורה לה - מהות דמות ופרצוף , יצור חי , נפש - חיה אחת מני רבות , מרכבה חיה , את הרכב , המשא והשוט , המעצור היצול המושכות , את הסוס הלבן המושך הדוהר , לבבך משכנך , מושבך וקפיצייך חורקים בדרכך היורדת - עולה בגלגלי החיים . ראי אותנו משתתפים בהויה , רוחשים בבריאה , יצירה ועשייה ברטט תענוג טעמי דבש אהבה , חשה עוויתות מכאובי - לב - גוף - תקווה , כאחד האנוש מתגלגלת בכרכרת - חיים . נפשגוף : הימזגי בניצוצות רוחי בעודי שוחה בעירום גופנפשי חותרת פועלת גלים בים הקדום : הנה מהותי צורתי , נפשגופי , מתקשה מכאיבה 132 שם , שיר טז . 133 מתוך י ' עתי , תורת המחוללים , דברי הימים הוצאה לאור , תל - אביב – יפו , , 2011 עמ ' . 7

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר