1. הספירות הקבליות מושגות כעשרים אפיוני תנועה-פעולה:

עמוד:106

אפיוני הספירות בתפיסה ההייררכית מסורתית קבלית : . 1 " הכרה טהורה " ו " תכליתיות" ( כתר ) . 2 " תקשורת שפה " ו " ניסיון ( פנימי )" ( חכמה ) . 3 " תבונה מעשית " ו " שכל" ( בינה ) . 4 " אושר עצב " ו " יכולות" ( חסד ) . 5 " הנאה כאב " ו " תנועה" ( גבורה ) . 6 " אופי " ו " התנהגות" ( תפארת ) . 7 " כושר בריאות " ו " צורניות" ( נצח ) . 8 " חושניות " ו " ניסיון ( חיצוני )" ( הוד ) . 9 " זיכרון " ו " היסטוגרפיה" ( יסוד ) . 10 " משמעות פועלת " ו " חומריות" ( מלכות ) כאמור לעיל , ההטבעה הראשיתית ( Min - Max ) לכל יחיד חי מכילה איכויות מינימליות בפועל ואיכויות פוטנציאליות מקסימליות ייחודיות לכל אפיוניו . דהיינו , איכויות אפיוני הספירות ניתנות לשינוי . למשל , מחולל אפיון " היסטוגרפיה " ( ספירת " יסוד " ) מכיל כבר באיכותו הראשיתית המינימלית קוד הפעלה הבנוי מהקשרים ומיחסים המבטאים ערכי מוסכמות הדדיות , סובייקטיביות , בין האדם לבין עצמו ובין בני - אדם אחרים להגדרת מנעדי " טוב " ו " רע " לתופעות חושניות או רגשיות , בהתאם לערכים המוסריים הסובייקטיביים שהתמסדו לאובייקטיביים בחברה - קהילה ובסביבתה אשר בהן היחיד הקונקרטי

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר