ג. ערכים אתיים פתוחים ומשתנים - אתיקה היא אונטולוגיה

עמוד:96

ג . ערכים אתיים פתוחים ומשתנים - אתיקה היא אונטולוגיה האדם מתחיל את ניסיונותיו הסובייקטיביים באמצעות המחוללים כבר מרגע מצת ההתעברות , ההטבעה הראשיתית ברחם , וממשיך ברצף בלתי פוסק לסנכרן את איכות מחולליו , הן בטעמים , במנהגים וסביבה , הן בתחושות הקשורות להישרדות ולגדילה במציאות הקונקרטית שבה הוא חי . בשלבי ההתפתחות הראשוניים המידע המונחל גנרי - היסטורי , מחולל " היסטוגרפיה " גובר בעוצמתו על המידע החדש , כדי לאפשר ליחיד החי להגדיל את הסתברות הישרדותו . לכן לנערים ונערות נדרש זמן לעבור ממצב של חיי תלות בסביבה ובקהילה מוכרים לחיים עצמאיים יותר , המחייבים גם ניסוי וטעייה והעמדה של הניסיון המונחל גנרי - היסטורי אל מול הניסיון האישי - סובייקטיבי , הכולל שינויים באיכויותיהם הראליות של כלל המחוללים . עקב היות המציאות אפשרית ולא הכרחית , יכול היחיד להעדיף את המידע החדש לפעולה על פני המידע המונחל גנרי - היסטורי , הכול בהתאם לנסיבות , לבחירת האפשרויות בפועל ולניסיון הנצבר על - ידי היחיד . בשלבי ההתבגרות והניתוק מהחממה הביתית - סביבתית , המתבגר מתמודד על פיתוח זהותו העצמית , הפועלת בגבולות החירות והחופש של עצמו בסביבתו החברתית והטבעית . למשל , בינקות ובילדות אכילת מאכל מסוים עשויה תחילה להגעיל את הילד , מאחר שהמאכל חדש עבורו ולא נמצא במאגר המידע החווייתי המונחל גנרי - היסטורי שלו , ולכן המאכל נדחה ומוגדר ומסומן " רע " . ואולם , במקרים רבים אחרים אותו יחיד יבחר בטעם חדש מסיבות שונות , יגדירו " טוב " ויאמצו תוך עדכון המידע ההקשרי החדש במאגרי הזיכרון ההקשריים באמצעות סינכרון המחוללים " היסטוגרפיה " , " זיכרון " ושאר המחוללים . אפיוני המחוללים מכילים מידע ראשיתי מונחל לאנכי היחידני הרציף , המשתנה וגדל , המעצב מהות סובייקטיבית ( איכות ) כפרט

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר