ב. איכויות סבייקטיביות. תרגום היחסים לפעולות

עמוד:71

המחוללים , דרך פעילותם , זהה בכל תנועה - תופעה , אך שונה באיכויות הסובייקטיביות של תנועתם - פעילותם . בקונטרס זה לא ארחיב על התחוללויותן של תופעות הנתפסות אצלנו , האדם , כדוממות ( להרחבה ראו : תורת המחוללים והגיונות אמסטרדמיים ) . מכאן ואילך ביאורי יתרכז בתופעות חיות באשר הן ובמיוחד באדם כמין מהחי . אפתח בכמה הגדרות ואקסיומות של המושגים הגנריים ואראה בהמשך מהו מארג אפיוני התנועה המתחוללים במבנה הגנרי של יחיד חי - מרכבת חיים . הגדרה א : מחולל הוא תבנית אנרגטית המהווה קוד דינמי לאיתור - קליטה , עיבוד - ייצור , אחסון ואחזור של מידע או של ידע רלוונטי וספציפי הנדרש לאפיון תנועה - פעולה כלשהי של נפשגוף יחיד חי . הגדרה ב : ידע הוא מידע המכיל יותר ממאפיין אחד . הגדרה ג : אותות מידע קיברנטיים אשר המחוללים מעבדים , הם הקשרים , היקשים , יחסים ושילובם לסוגיהם ולנגזרותיהם , המבטאים אפיוני תנועה כלשהי במישור האימננטי של יחסים פועלים באנרגיית חיים ( שפת הטבע ) . המחוללים הם בעלי יכולת משותפת להתמרת אותות מידע קיברנטיים מהמרחב האימננטי לאנרגייה - חומר , הכול בהתאם לפעולה ולמצבו היחסי ההולם של היחיד החי במצבו במרחב . 84 " אפיון " הנו תואר להגדרת מהותו של דבר מה שהנו , באשר הוא , ובשלו . עיבוד על דברי אריסטו , ספר דלתא ( תרגום : מ ' דיבואה וא ' וולמן ) , ירושלים , , 2007 עמ ' . 65 , 40 85 בהגדרות המחוללים , השימוש בערך " ידע " נעשה גם במשמע מידע . הרחבה בנושא נמצאת בתורת המחוללים בהגדרת מחולל " זיכרון " ובהתייחסותו למאגרי הזיכרון בעמ ' . 146 86 פירוט והרחבה ראו : שם , פרק רביעי , עמ ' , 47 בהגדרות המחוללים השונים ובהרחבה במחולל " זיכרון " והגדרותיהם של סוגי מאגרי הזיכרון בעמ ' . 146

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר