5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

עמוד:45

שני הפכים אלה מתוארים במחשבה הלוריאנית במושגים ' האצלה' ו ' צמצום ' , או ' התפשטות ' ו ' הסתלקות ' . ההאצלה והשפיעה משקפות את הפיכת ה ' אין ' ל ' יש ' , את הפיכת הנעלם לנגלה או את ההמשכה של הישות האלוהית מעילא לתתא . ואילו הצמצום וההסתלקות כרוכים בהפיכת ה ' יש ' ל ' אין ' , בהשבת הנגלה לנעלם או בדינמיות האלוהית של שיבה מעולמות תחתונים לעליונים " . האור האלוהי נשפך אלי עולם העשייה המהווה את התשתית לתיקון עולם שבור - כלים , בתקווה לאיסוף הניצוצות לעולם הבא עלינו לטובה , עולם של גאולה באחרית הימים . יש גם תפיסה קבלית אסכטולוגית הרואה את התרחשות הגאולה בתוך העולם הנצפה , גאולה אישית של יחיד העולה במעלה האור האלוהי ורוחש ברוח סוד חכמת האצילות . פנים רבות לה , לראייה הקבלית , אך כולן הן תפיסות הייררכיות - דואליות סיבתיות , השוזרות ומכווננות את פעילויותיהם של היחיד והקהילה " להעלות בקודש " , להתרומם לדרגה רוחנית גבוהה יותר או ברוב המקרים להתנהג לפחות בהתאם לקוד הדוגמה המסורתית ולקושש ניצוצות אלוהיות . נוסף על כך , קיימת בתפיסה הקבלית הפרדה בין הנשמה הכללית העתיקה לבין ניצוצות ממנה לאחר שבירת הכלים , המתחברים ומתהווים במצת החיות כנשמה יחידנית בנפש וגוף חי , ממשי ויחידני , ובנתה פסיכולוגיה מיסטית המחברת באופן דינמי מורכב את נפש האדם הקונקרטי עם מקורה האלוהי העתיק . המדרש אומר : "חמישה שמות נקראו לה , נפש רוח נשמה יחידה חיה " . אלה חמישה רבדים הייררכיים שקיימים בנשמת היחיד . חמש דרגות הייררכיות בשפע האור האלוהי . הדרגה התחתונה ביותר היא ה ' נפש ' . זהו החלק בנשמה 48 רחל אליאור , בין ה ' יש ' ל ' אין ' - עיון בתורת הצדיק של ר ' יעקב יצחק החוזה מלובלין , צדיקים ואנשי מעשה : מחקרים בחסידות פולין , בעריכת ר ' אליאור , י ' ברטל וח ' שמרוק , ירושלים , מוסד ביאליק , תשנ " ד , עמ ' . 194 49 מדרש רבה יד , יא .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר