5. חולשות התפיסה הקיימת, המחיר שמשלמים הפרט והקהילה והצורך לתפיסת מציאות אחרת

עמוד:43

מעורבבים ה " טוב " וה " רע " , כדברי ישעיה הנביא , " יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע אני יהוה עשה כל אלה " . הם , " טוב" ו " רע " , משתלשלים מטה באופנים שונים דרך מערכת קשר שלובה והייררכית בין הספירות הקבליות , כאשר מידת הדין רוחשת - פועלת ללא הפסק דרך ספירות גבורה ומלכות , ומידת החסד דרך ספירות חסד , הוד , תפארת ומלכות . המקובלים ראו בחטא האכילה מפרי עץ הדעת על - ידי חוה " אכילה במחשבה " בפועל גם על - ידי אדם . אליבא דתפיסתם , זו הייתה נקודת השבר והפירוד בין האדם ונשמתו הכללית העתיקה המאוחדת בראייתה עם אור האצילות העליון , לבין אדם העומד ברשות עצמו , מתנתק משטף ראיית החיים האלוהיים . לתוכה חדר למרחב המציאות הממשית עם אור האצילות - האלוהית , העיוורון והרע בהתגלמותו . יש שראו את הספירות כ " נטיעות " בגן שאפשרו לאדם הראשון , טרם חטא האכילה מעץ הדעת , להתחולל באצילות הספירות המאוחדות , ובאחת נותקה , צומצמה , קוצצה והופרדה אחדות הנטיעות ( ההרמוניה בין עץ החיים לעץ הדעת ) , הספירות , וצומצמו ראייתו והבנתו של האדם את התרחשות התופעות במציאות הממשית בטבעה האלוהי . חביבה פדיה מראה דרך קבלת האר " י שחטא האדם הראשון "שאב מהאדם את אורו ונתן לו את עורו ... והאדם יהיה נתון מלכתחילה בתוך סד ובתוך מעטפת של ' חוסר הכרה ' או תודעה שטחית שהם - הם לבוש קליפת נוגה " . ההחלפה בין " כותנות אור " שעטפו את צורתם של חוה ואדם לפני חטא האכילה ל " כותנות עור " , איננה רק הורדה והחלפה 44 ישעיה מה , ז . 45 כאמור , " ועץ החיים בתוך הגן , ועץ הדעת טוב ורע " , בראשית ב , ט . יש מקובלים הרואים עץ אחד , איחוד ליכודם של הספירות לפני האכילה , והפרדתם לאחר השבר שהיה טמון מלכתחילה . ראו בהמשך עמ ' 45 הסבר למושג " הנשמה הכללית העתיקה " . 46 חביבה פדיה , קבלה ופסיכואנליזה , ידיעות אחרונות , , 2015 עמ ' . 55

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר