4. התפיסה הקבלית - ספירות הקבלה

עמוד:38

. 2 ספירת ה " חכמה " - ראשית , היא סוד ה " אין " , שהרי היא הקטגוריה הרביעית , ה " יחס " , או הקשר בין " יש " אונטולוגי אחד למשנהו אצל אריסטו . . 3 ספירת בינה - דיבר , תקשורת שפה , אחרית , אש , המייצגים את הקטגוריה השביעית , " מצב " , , state לתפיסתו של אריסטו . . 4 ספירת חסד - אהבה , נתינה , מייצגות מהות פנימית של " איכות " , בדומה לקטגוריה השלישית של ה " איך " אצל אריסטו . . 5 ספירת גבורה - עצמי - אני , הכוח הפועל , בדומה לקטגוריה התשיעית , " פועל " , אוסף אצל אריסטו . . 6 ספירת תפארת - שביל הזהב , קונקרטיזציה של הסובייקט , בדומה לקטגוריה החמישית , " מקום " הסובייקט , הדבר אצל אריסטו . . 7 ספירת נצח - זרע - שממה כמחזוריות בטבע , כזמן התרחשות התופעה בטבע הטובע , כ " המתי " בקטגוריה השישית אצל אריסטו . . 8 ספירת הוד - מלוכה - עבדות מייצג את השעבוד בכל מצב ומקום , פעילות נפעלת ומופעלת של הסובייקט בדומה לקטגוריה העשירית " נפעל " של אריסטו . . 9 ספירת יסוד - מכונן , יוצר , מחבר , מהווה במהותו צורה פנימית , קווי מתאר לדמות עצם - עצמו , כקטגוריה השמינית , " צורה " , קניין - להיות בעליו של דבר - מלבוש הנפש הוא גוף לתפיסתו של אריסטו . . 10 ספירת מלכות - " יש " , חומר , מידת הדין , אור חוזר , סופיות , בדומה לקטגוריה השנייה , " הכמות " , אצל אריסטו .

דברי הימים הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר