הקדמה

עמוד:יד

סוגיות שהיו מצויות בחשכה : ראשיתם במדע וסופם במאגיה , שלל צבעים של דת ופילוסופיה , בלשנות ומתמטיקה , נומרולוגיה , אסטרולוגיה ואסטרונומיה , בלולים זה בזה כאש אחוזה בגחלת . לאמור , הספר המונח עתה בידיך עוסק בתולדות המדעים , ואינו דן בהיסטוריה של יהודים שעסקו במדע דווקא . המדע האריסטוטלי — בחלקו , כמובן — מובא לעיון מודרני , החל מהקוסמולוגיה ותורת היסודות העתיקה , וכלה בביולוגיה , רפואה ופיזיולוגיה עתיקות . כאן יתברר עד כמה המדע הוא מונח יחסי , גם אם רבים סבורים — בימים ההם ובזמן הזה — כי המדע שלהם הוא מדע ‘ אמתי ' . שיטות המחקר המובאות בספר זה הן מגוונות כשם שתחומי המחקר עצמם הם מגוונים . ראשיתו בהיסטוריה אינטלקטואלית , המשכו בתולדות המדע והפילוסופיה , וסופו נעוץ בלשונו של מחבר ספר יצירה . עניינים אלו מוצגים בפני הקורא הן באמצעות מחקר אנליטי של טקסטים מתקופות שונות , והן על פי מחקר סינתטי של תחומים שונים ומשונים , גם כאלו שכמעט ולא נדונו עד כה , לא בעברית ולא בשפות אחרות . עיון במפתח המובא בסוף הספר יסביר מיד את המורכבות שבהכנת הספר . אשר לסגנון חיבורי : בראשית מעשיי כתבתי ספר בעל סגנון שונה מהמקובל באקדמיה , ולו אופי אישי וייחודי . במכוון כתבתי כך , ובין היתר , מפני שרציתי לקרב את האסטרולוגיה , הנראית כה רחוקה ודחויה בעולם המדעי המודרני . במקום לשמור על לשון דיפלומטית נקטתי לעתים לשון ציורית כדי להביא את הקורא למחוזות רחוקים במכונת הזמן . ברור היה לי כי הסממנים הספרותיים שהקניתי לספר לא באו על חשבון רמתו המדעית . ואולם , הקריינים של ספר זה עמדו על סגנונו הייחודי וקבעו נחרצות כי עליי לתקן את סגנוני , ולכתוב כמצוות חוקרים מלומדה . ואכן , לא בלי לבטים כבדים , דחיתי רצוני מפני רצונם של הקריינים , וערכתי מחדש את ספרי על מנת שיהא כתוב כולו ( ולא רק רובו ) בלשון מדעית , שיש בה מן האובייקטיביות , אך גם ריחוק . מקווה אני שהלשון האקדמית לא תרחיק את קוראיי מספר זה . הואיל ולא נתכוונתי מלכתחילה לכתוב פירוש על ספר יצירה , כי אם לדון באסטרולוגיה עתיקה על כל סניפיה — ורבים הם , לא אוכל למנותם — לא נמסר פירוש על כל פסקה ופסקה כדרך מהדורה מדעית , וכדרך הפירושים לתורה : ידו האחת מיימינה בטקסט , וידו השנייה משמאילה בפירוש , ועתה בחר לך מה למעלה ומה למטה . שיטה זו נאה ויאה היא , אך הואיל וכבר שטה הספינה בלב ים , לא מצאתי טעם לשוב לבית הדפוס ולהוציא רק את הנצרך להבנת הטקסט במשמעותו הצרה . הרוצה לקצר ולנפות מדבריי את הנצרך לעניינו , רשאי לעשות כן , כמובן , ואז הוא יגלה שכמעט אין לך פסקה או מילה בספר יצירה שלא נדונו בחיבור זה . המפתח המפורט של חיבורי יאפשר לקורא לדלג לאן שירצה , שהרי התורה נקנית גם בדילוגים , אך במכוון לא הכנתי מפתח לפסקאות ספר יצירה המתפרשות כאן , שכן ענייני הספר מתפרשים במקומות שונים בחיבור כבדרך אגב וללא כל רימוז , וסבור אני כי כך מוטב . הראשון אשר לימדני להחזיק באזמל הניתוחים הספרותי היה מורי פרופ ' חיים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר