הקדמה

עמוד:יב

תחום מחקרי לאסטרולוגיה של העת העתיקה ( הגבלה שלא תמיד קל להצדיקה ) , נמצא שראויים תחומים שונים לדיון מפורט מעבר למה שהוקדש להם בראשונה . בתולדות הרעיונות , ובפרט במדעי היהדות , לא זכתה עדיין האסטרולוגיה למעמד של ממש , ויש לקוות שספרי יתקן במקצת מעמד רעוע זה . ספרים אחרים הגיעו לידי רק לאחר שספר זה כבר הוכשר לדפוס . ספרו של פ ' היימן על ספר יצירה עמד מול עיניי , אך נמנע בעדי מלדון בו בהרחבה . אף שמהדורת ספר יצירה בספרו של היימן נבחנה בצורה מפורטת , לא ניתן היה להביא את הדבר לידי ביטוי במהדורה המוגמרת של ספרי . הוכרחתי להסתפק במהדורתו של א ' גרינוולד ( גם בהתאם לעצתו של היימן עצמו ) . בייחוד אמורים הדברים לאור התרבותם של כתבי – היד של ספר יצירה , וכבר התברר הצורך לדון בתולדות הנוסח של ספר יצירה והתקבלותו , אלא שלא עמד לי כוחי לדון במה שלא התכוננתי לדון בו בתחילה . ויותר מהמה , ספרים הרבה נכתבו בשנים האחרונות : ספר אחד על הרשימות בספרות חז " ל , ספר אחר העוסק באסטרולוגיה רפואית , ספר העוסק בחשיבה פיתגוראית , ועוד כהנה וכהנה . ספרים אלו הגיעו לידיי , ולאחר עיון בהם הסתבר לי כי ייתכן והייתי כותב את דבריי מחדש , אך כבר לא עלה בידי . האיחור בפרסומו של ספרי היה לחיסרון מורגש , וסברתי שאיני יכול לעכב אותו עוד ועוד . אמר ר ' יצחק קנפנטון : ‘ אין חכמת אדם מגעת , אלא עד מקום שספריו מגיעים ' , ואף שבימינו נהנים אנו משירותי ההשאלה הבין – ספרייתית בכל יום , עדיין אינו דומה ספר קרוב לספר רחוק . על ספרו של ר ' לייכט : Astrologumena Judaica : Untersuchungen , zur Geschichte der astrologischen Literatur der Juden , 2006 נודע לי מאוחר מדי , ואז גם התברר שספרו חסר בספריית אוניברסיטת בר – אילן . אין עליי אלא להצטער על כך , ולקוות שחיסרון זה יהיה החיסרון היחיד שיימצא בספרי . יהי רצון שאוכל להתייחס לספר זה , כמו גם לספרים אחרים , בהזדמנויות אחרות . השנים שחלפו ממועד כתיבת הספר לפרסומו לא רק גרעו מערך הספר , אלא אף הביאו להשבחתו : נבחנו מחדש טיעונים שונים בספר , תוקן נוסחו למען ירוץ הקורא בו , וכיוצא בכך . כאשר התחבר הספר , הוא התחבר במעין משיכת – קולמוס אחת , אף כי לא קצרה הייתה משיכת – קולמוס זו . מלכתחילה נכתבו הדברים כספר , ולא כאסופת מחקרים . מתוך הספר לא התפרסם עד כה דבר בדפוס , ואך מעט מאוד מתוכו הוצג על – פה בהרצאות בפני ציבור החוקרים . מדובר בנושא חדש בעבורי , ובמידה רבה גם בעבור קהילה גדולה של חוקרים במדעי היהדות . לאחר שהתחבר הספר כתבתי מחקרים נוספים בנושאים המשיקים לו , מחקרים שכבר התפרסמו , אך אלו לא התבססו על הכתוב בחיבור המוגש עתה לקורא . ספר זה נועד להיות נקודת היתוך בין מדעי היהדות לבין יתר המדעים , שילוב של היסטוריה ומדע , יהדות ובלשנות , אסטרולוגיה ונומרולוגיה , פיזיקה וביולוגיה , פילוסופיה ותאולוגיה , קצת מאגיה שזורה בהתייחסות לעבודת אלילים , יראת ה'

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר