תוכן העניינים

עמוד:ח

פרק ד גלגלי מזלות בבתי הכנסת הארץ – ישראליים 297 1 מצב המחקר 297 2 אלוהים אנתרופומורפי 298 3 האל מנהיג את השמש 300 4 גלגל המזלות 302 5 מקומו של האסטרולוג 306 סיכום 308 אחרית דבר 310 נספח א ספר יצירה — מהדורת שחזור אסטרולוגית , והערות 312 נספח ב הקינה הקדומה : ' אז בחטאינו חרב מקדש ' 325 מעט מהמלומדים המוזכרים בחיבור זה 337 ביבליוגרפיה נבחרת 339 מפתח האלים 341 מפתח האישים 341 מפתח המקומות 347 מפתח המונחים 349

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר