אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ-ישראל

עמוד:ו

ASTROLOGY AND OTHER SCIENCES AMONG THE JEWS OF ISRAEL in the Roman - Hellenistic and Byzantine Periods Meir Bar - Ilan עריכת הלשון : שרון גולדברג מסת " ב 978 - 965 - 536 - 002 - 8 © כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תשע "א סדר ועימוד : דנון הפקות דפוס , ירושלים הדפסה : אופסט שלמה נתן , ירושלים www . bialik - publishing . com Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר