תוכן העניינים

עמוד:7

קהילות לווין נחום מנחם קהילת יהודי קאמישלי בין הלאומיות הערבית והתנועה הציונית 393 מרגלית בז 'רנו כלכלה וקהילה – יהודי סוריה באמריקה הלטינית , 423 1930 - 1890 מפתח נושאים ושמות 443 החלק הלועזי David M . Cassuto Jewish Architecture in Syria 7 * Jane Gerber and Reeva Spector Simon Syrian Jews and Syrian Catholics in New York : Communal Survival in Comparative Perspective 37 * Paulette Kershenovich Schuster Keeping the Home Fires Burning : The Role of Syrian Jewish Women in Preserving Communal Identity 55 * Liz Hamui Sutton Contemporary Religious Movements within Mexico ’ s Halebi Jewish Community : Three Case Studies 83 * Sarina Roff é An Analysis of Brooklyn ’ s Rabbinical Takana Prohibiting Syrian and Near Eastern Jews from Marrying Converts 107 * Amnon Shiloah A Case of Damascan Cantorial Creativity in Light of Najara ’ s Poetic Model 131 * Mark Kligman Halebi Syrian Cantors in Brooklyn : Descendents of Immigrants Still Sing 147 * English Index 161 *

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר