בקורת ופרשנות הזמר העברי

עמוד:4

מייסדי כתב העת ועורכיו הראשונים : ב ' קורצווייל ז " ל , א ' שאנן ז "ל עורך : אבידב ליפסקר עורכים אחראיים : תמר וולף מונזון , רלה קושלבסקי מערכת : בנימין בר תקוה , טובה כהן עריכת הלשון : חיה אלחייני כתב העת בקורת ופרשנות יוצא לאור מטעם המחלקה לספרות עם ישראל ע " ש יוסף ונחום ברמן ומכון קורצווייל לחקר הספרות העברית כתובת המערכת : המחלקה לספרות עם ישראל ע " ש יוסף ונחום ברמן , בניין הפקולטה למדעי היהדות , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן , 52900 gr . bikoret @ biu . ac . il כתבי יד של המאמרים יישלחו למערכת בשני עותקים , מוקלדים ברווחים כפולים במעבד תמלילים בתוכנת . word תוכנות מחשב מיושנות לא תתקבלנה . אין המערכת מחזירה כתבי יד . יוצא לאור בסיוע : הקרן ע " ש יצחק עקביה וּ סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן עיצוב העטיפה : פנינה זיסמן ISSN 0084 - 9456 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק חוברת זו או קטעים ממנה בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכאני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל תשע "ב דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר