אוריינות וחירות

עמוד:13

בשיעורי הכתיבה היוצרת , לעומת זאת , יוצרים מלים ! ספויות מד 1 מח . על אף שהספרות המדומה נוצרת בשיעורי האנגלית , לעולם אין צורכים אלתה שם כלומר . איו דנים בה , יעוד פחות מכך מפרשים אותה . כאותה ספרות מדומה ^ נכללת גם התנסותם של המורים עצמם כתחום השירה או הבדיון . הרמה הכאה כהייררכיה היא הלא - ספיות , המופיעה בכיתה כמאמר הביקורת . מאמר הביקורת - הלא ספרות - עשוי להיקרא , כלומר : הוא זוכה לקריאה כניגוד לפרשנות , אך מטרתה העיקרית של קריאה זו היא להבהיר את הספרות , לבסוף , בתחתית הסולם , עומדים חיבורי הסטודנטים , כלומר ; מה שסטודנטים כותבים - לא ספרות מדומה ( . ( Pseudo - non - uteraturG לאלה מתייחס המורה בזלוול מוחלט . הם מהווים בעיניו נושאים אפשריים לקריאה ולדיון ובוודאי לא ישמשו אי פעס דוגמאות לכתיבה , שימו לב למונחים שאנו עצמנו משתמשים כיחס לסוב כתיבה זה ; קטע , נושא , כתכ יד , ואפילו - כאילו אין עליו מלים - נייר . על הייררכיה זו מורכב מבנררהעל המיני והכלכלי , כלשונם של קומלי ושולס : מערכת היוקרה הלבנה , הגברית , של אנשי האקדמיה המשתכרים היטב , ומתחתם העובדים , עוזרי ההוראה , האסיסטנטים - רבים מהם נשים המשתכרות מעט . אציע לכך דימוי מטאפורי : כמת לימודי האנגלית , לימודי הספרות הם בסלון , והכתיבה - במטבח . מדוע רכים כל כך רדופי הקריאה במקומותינו ובמקומות אחרים ? אחד ההסברים האפשריים לכך הוא , שעצם הדרישה להישאר במסגרת אילוצי הטקסט של הזולת , או לפחות במסגרת פרשנות אחת של טקסט זה - מהווה תרגול של הצייתנות , ותרגול כוה עשוי לשרת ביעילות כל רוב דתי , פוליטי או אסתטי . כנגד מנגנונים ומכני הערכה כאלה אנו זקוקים להגדרה של כתיבה ולמערכות איתנות של ערכים , כרי לשרוד ואף לגבור על נטיות אלה . p > n מתקיימת השקפת עולם ההולמת את שאיפותינו למען עצמנו ולמען תלמידנו ? לכל אחד בחדר הזה יש , ללא ספק , הגדרה להשקפת עולם כוו , אך למען התיעוד והאיזון ניזכר לרגע גס כקליפותי אחר , גייימס מופט ( (; Moffet הוא הציע לכך אפיון מגובש , שרובנו יכולים לקבלו . כמאמרו " יושר בהוראת הכתיבה " ( Integrity in the Teaching of Writing ) מציע מיפט הגדרה , שאיננה אלא מערך של חמש הגדרות היוצרות רצף - מן ההגדרה החומרית והחיצונית ביותר ועד ההגדרה הפנימית ביותר : . 1 רישום וכתיבה ככתב יה . 2 שעתוק ( ; iipnym ( transcribing . 3 כתיבת גרסה חופשית ( פרפרזה ) , סיכום , פלגיאריזס ( גניבה ספרותית ); . 4 העיצוב הקונבנציונלי או הנושא הנתון ? J שכתוב דיבור פנימי , אוז כפי שמכנה זאת מ > פט - מחבור ( authoring ) מופט מכנה את ההגדרות 3 - 1 " הגדרות נחותות , ... לא משוס [ שהן ) לא נכונות , אלא משום ( שהן ) אינן מספיקות " . ההגדרות 4 - 1 מסתברות מאליהן , אך המחכור - רעיונו של מופט הקרוב ביותר לליבנו - דורש יתר פירוט . לדברי מופט , " מחבור במלוא מובן המלה " הוא הביטוי האמיתי של רעיונותיו האישיים של האדם , שהם רעיונותיו המקוריים , מאחר שהוא חיבר אותם למרקם אחד למען עצמו . מחבור מהווה שכתוב של הדיבור הפנימי , המיועד לאפשר את קיומו בעולם כצורת מלים כעלות תכלית , המתאימות לנמען ממשי . המונח הקשה ביותר כאן הוא , אולי , גרסתו של מופט לדיבור הפנימי של ויגוצקי . לדברי מופט , ייהמחכר משעתק שכתוב מתמשך כלשהו של דיבור , שהוא עצמו מהווה הבעה מילולית או זיקוקיהמוכע כמלים של הכליל השוטף ללא הרף כחיים הפנימיים , שהפסיכולוג ויליאס גייימס כינה כבר מזמן יורם התודעה ' . " א £ ? שהכתיבה איננה מהווה מחבור בלבד , ומי ששם לב לסדר ההתרחשויות שלה יודע , שיצירת משמעות הנובעת מאליה באמצעות המלה הכתובה קודמת לכל דבר אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר