אוריינות וחירות

עמוד:12

אני מבטיחה שלא אשתמש שוב במונח אוריינות מילולית , אם כי זה בהחלט אינו מונח עודף . אנ > יודעים , שיוצרים הפועלים כצורות ובמערכות סמלים אחרות דבקים כהגדרות שונות של אוריינית , ומיישמים אותו כתחום הציור וממנו ועד הלוגיקה , ובתחום המחשבים וממנו ועד המחול . אנו יודעים גס כי נוכל להיות אוריינים או כלתי 'אורייניס כנושאים כמר שלג וקארכורטוריס ותינוקות וכוכבים . השקפתנו על אודות האוריינות מאוזנת , אפוא , ובכך כוונתי כין השאר שהיא אענה רדופת קריאה ( -reading . ( obsessed ההיסטוריה מלמדת , שהשקפות על האוריינות היו כעבר ררופות קריאה , והדגישו את החזרה והזכירה תוך שינון של סדרת ספרים מצומצמת כיותר , בחיבורם טבעה של אוי " נות : הסבר היסטורי מצביעים לוח ורזניק Lauren & Resnickj ) על כך , שמושג האוריינות הפונקציונלית , הנראה לנו כצנוע ביותר , אף הוא קייס " לכל היותר שלושה דורות " , הס מגדירים את האוריינות הפונקציונלית כ " יכולת לקרוא טקסטים רגילים כגון עיתונים וספרים שימושיים ולהשתמש כמידע שנרכש , כררךכלל , לשם חיפוש עבודה '' . שימו לב לכך . שאוריינות מוגדרת כיכולת לקרוא כלבד . מרמי החינוך להמונים מקובל היה מאז ומתמיד שהכתיבה משמעה הימלת לחתום , כלומר לחתום את השם , ולא יותר מכך ; עד כה לא היתה הכרה כללית בכך , שהאורייםת היא מעין כורג ספירלי דרכיווני של קריאה וכתיבה . אוריינות היא הכושר להבין מידע חדש באמצעות קריאת טקסטים של הזולת . רובנו כאן מסכימים עם דון גרייבס ( , ( Don Graves לרואים כהכדרלת כמן אלה - הגדרות חלקיות לאף מעוותות או מנלסחות לטחצה - את האוריינות . הגדרות אלה חסרות את התהליך העומד כרקע התכנסותנו כאן . היכן , ככלל , מצויה הכתיבה ? ב - 1978 הגיש גריינס דוח לקרן פורד , תחת הכותרת אזנו את הנסיס ? תנו להם לגתוב ( , ( Balance the Basics : Let Them Write וכינה את החרדה האמריקנית מפני הקריאה " נוירוזה לאלמית " : " כשלם מקום אחר בעולם אין הקריאה משתלטת כך על ראשית הלימוד ,,. הדאגה לקריאה מהווה היום כוח פוליטי , כלכלי וחברתי בחינוך האמריקני עד כי מובטח חוסר איזון בין צורות התקשורת ככר מראשית לימודיו של הילד בבית הספר . " ומה שמתחיל בגיל הילדות נמשך במכללות ובחינוך הגבוה . הקריאה ממשיכה לשלוט כלימודי האנגלית בחינוך הגבוה לא פחות מאשר כתכנית הלימודים של כית הטפר היסודי . המחלקות לאנגלית כרוב המכללות והאוניברסיטאות האמריקניות הן היום , בשנת , 1982 מחלקות לספרות , בלא כל בושה , בדוח שהוצג בכנס האחרון של '' - MLA ספרות , חיבור ומבנה השפה האנגלית ' ? תיארו עסי קרמלי ( 18 ץ רח 00 ) מאוניברסיטת אוקלהומה ורוברט שזלס ( Schofes ) מאוניברסיטת בדאון את המחלקות הללו , כתחום לימודי המורכב מסדרת ניגודים בינאריים ; הראשון והעיקרי שבהם הוא הניגוד כין ספרות לבין לא ספרות , והשני הוא הניגוד בין יצירה לבין צריכה : " וכמו שניתן לצפות בחברה כשלנו , אנו מעניקים זכויות יתר לצריכה כיחס ליצירה , בדיוק כשם שהתרבות בכללה מעניקה 1 rp nrat למעמר הצורך ביחס למעמד היוצר . " ניגוד בסיסי שלישי הוא הניגוד בין הממשי לבין האקדמי . על פי תכנית זו הספרות היא ממשית , למרבה הפלא , משום שהיא מגיעה אל הכיתה מבחוץ . לעומת זאת , הכתיבה הנוצרת ככיתה היא אקדמית , פחותה בחשיבותה אך נאותה לכאורה . שיעור האנגלית במכללה מורכב אפוא מהייררכיה בת ארבע רמות של חומר כתוב ( כהמשך אבהיר מדוע איני מכנה אותו " טקסט " £ , הרמה הגבוהה ביותר היא הטקסטים : רק אל הספרות מתייחסים כאל טקסטים , וצורכים אותם ככיתה . צריכה זו נקראת פרשנות , " ועל הוראת מיומנות זו וכן על הצגתה כעבודות אקדמיות , כספרים ובמאמרים - תהילתנו הגדולה ביותר " . במאמר מוסגר : אץ כאן כל עניין בשאלה כיצד נוצרים הטקסטים , כלומר : הספרות , ונראה שהם מגיעים לעולם כהריון שבקדושה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר