מחוקרים לקוראים, לכותבים ולמורים

עמוד:9

אלו הם רק מעט מן הדברים שנכתבו בעשור האחרון אודות אוריינות , כל חוקר / ת וכותב / ת מאירים אמנם פן מסוים שלה , אך לכל המאמרים שקובצו כלקט , כמו גס למאמרים הרבים מאוד שלא נכללו בו , יש הרבה מן המשותף . הקווים המשותפים לכל אלה תוארו על ידי כמדר > ך למורת : מנותב לקודא למורה המלווה את ספרי הלימוד מכותב לקלרא והמתקשר ישיתת גם לתוכנת המחשכ : נבו - מחולל כתיבה , שפלתחה במטח . ספרי הלימוד , תוכנת המחשב , המדריך למורה ולקט המאמרים קשורים וה לזה , ומבקשים לתרום יחד לטיפוח האוריינות בעברית כישראל . ברצוני להודות לכותבי המאמרים על הסכמתם לתרגומם ולפרסוימם בארץ , ולהתנצל על מעידות אפשריות בתרגום . מלאכת התרגום היתה קשה ? עולמם התרבותי של הכותבים ולשונם שונים משלנו ולא תמיד נמצאו מקבילות הולמות למקור . כמקרים מסוימים נתקלנו בקושי לתרגם מאמרים , שגם כמקור אינם נהירים די הצורך . ואת ועוד , המאמרים לוקטו מפרסומים שונים , ומכאן הקושי הטכני להאחיד ביניהם ברישום המקורות , כאן כיבדנו את הרישום המקורי ככל האפשר . מסיכות אלו כרצוני להודות באופן מיוהד ללל > הרר « , שהשתתפה בתרגום ועסקה שעות מאומצות בעריכה הלשונית של המאמרים . עיסוקה בעריכה ועיסוקי בכתיבה ובקריאה ובהוראתו תובעים מאתנו אחריות לתקינות תקשורתית קוגניטיבית . מומלץ לקורא / ת לקרוא מאמרים אלו יותר מפעם אחת , וכמובן לחתור ולקרוא את הטקסטים האלו והאחרים כשפת המקור . קריאה נעימה ! gh 2 gig מטח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר