מחוקרים לקוראים, לכותבים ולמורים

עמוד:6

תהליך הכתיבה שנתגלה לחוקרים אלה איננו רצף של שלבים , אלא מערכת של אפשרויות פעולה . לתהליך הכתיבה יש ארגון הייררכי , וחלק מן התהליכים המרכיבים אותו משולבים נתוך מרכיבים אחרים , כתהליך ההייררכי , כנעוד לארגון ליניארי , אין האירועים קבועים כמסגרת סדר נוקשה , אלא ניתן לשלוף באופן גמיש תהליך מסוים ככל עת ולשלבו כתהליך אחר . בשעת כתיבה אנו , אם כן , כותבים - קוראים - משכתכים - מתכע > ס - מעלים רעיונות י מארגנלם 1 מציבים מטרות - מתחברים לידע המצוי בזיכרון לטווח הארוך שלנו , או נעזרים בסביבת המטלה ( כמל כושא מטלת הכתיבה , למשל ) . אנו עושים ואת ללא הרף וללא סדר קווי של שלבים . כל האירועים הללו מתרחשים כאופן חוזר ונשנה ( רקורסיכי ) , ויש להם אופי דינמי מאוד , דרסטי ולעתים מסוכסך . התיאוריה של פלאואר והייז אפשרה לחוקרים ולמורים להכיר בקושי הרב הקשור לכתיבה . היא תבעה מהם להתייחס לתהליך הכתיבה עצמו ולהבין כי הכתיבה היא מעשה מורכב וסבוך של תהליכי פתרון בעיות , הדורשים כץ העוסקים בכך להנמיך את הציפיות , לטפח סיבלנות לשמאות וכן לקבל ולהעניק תמיכה של מומחים { המורים המנוסים ) . כמו כן אפשר המודל להשוות בין תהליך הכתיבה של כותבים טוב > ם לבין זה של כותבים חלשים , ועל סםך הממצאים להציע ללומדים אסטרטגיות כתיכה יעילות , מכאן , כמובן , נובעת האמונה בכך שהכתיבה ניתנת לרכישה ושמחוכתנו ללמדה . המאמר הבא והמתבקש כלקט המאמרים הוא מאמרה של מרלץ סקרדמליה , הפותח בהצגת הקושי הרב הכרוך ככתיבה . יתר על כן , קובעת החוקרת , כי " מבחינה תיאורטית איאפשר ללמוד לכתום ' . מסקנת מחקרם של פלאואר והייז הופכת במאמרה של סקרדמליה לדיווח מפורט . החוקרת כדקה כתיבה של ילחם , וכיסתה לנתח כיצד הס מתמודדים עם דרישות של מטלות כתיבה , התובעות תיאום ( קואורדינציה ] הולך וגדל בין רעיונות התוכן , ברמות שונות של התפתחות הכתיבה . * ממצאיה של סקרדמליה הם , שהכותבים לוקים בחוסר יכולת להרחיב ולכתוב על יותר מדבר אחד ? הם נוטים לסטות מן הנושא , כותבים כתיבה אסוציאטיבית , מתקשים לקשר בין משפטים רצופים ולהציב אותם ביחס הנכון לנושא , חסרים יכולת לחשוב ברבזמן על מספר רעיונות , אינם יכולים לחשוב על טענה ועל טענת נגד או ליצור סינתיזה ואנטיתיזה חדשה וכך הלאה . מעניין לגלות , כותבת סקרדמליה , כי דווקא הכותבים המתקשים אינם פורטים פעולות מורכבות לסדרת נהלים נוחים לכיצוע : תכנון מראש , עצירה וקריאה מחדש , ארגון או הגהה . זאת וערד , הם אעם נוהגים לגבש טקסט כתהליך הנמשך על פני סדרה של טיוטות . הכותבים הבלתי מיומניס מנסים לבצע בפעללה מורכבת אחת את מה שעושים הכותבים המיומנים בקטעל ס קטעים , לדבריה של סקרדמליה חסרות לכותב הבלתי מיומן אסטרטגיות כתיבה בוגרות לפתרון בעיות , ואת אלו יכולים המורים להציע לתלמידיהם . יש אפוא כשורה חינוכית אופטימית כסוף מאמרה , ולזכותה של סקרדמליח יש לומר , כי הקדישה לכך שנים של מחקר וכתיבה בשיתוף עס החוקר קרל ברייטר ( . ( Bereiter nm 7 תפקידם של המורים בפיתוח יכולת הכתיבה של תלמידיהם טופל גס במחקרם של איתווי ני א & לב «> וגיודיו * אי לנגר . שני החוקרים עוסקים כדיוק במה שהציעה סקרדמליה בסיום מאמרה : בהקניית אסטרטגיית כתיבה בוגרות לתלמידים הלומדים לכתוב . ואולם מאמרם אינו מתמקד רק בכתיבה , אלא גם בקריאה . שני החוקרים מתמקדים בפיתוח האוריינות של הלומדים בעזרת סיוע הוראתי ( " פיגום " ) , לשם ביצוע המטלה כהצלחה . ג מחקרה של סקרדמללח שימש השראה ישירה למשימת הכתיבה " ארבעה —< שניים —< אחדי ' , במכותב לקורא א ' , עמי . 51 קריאת מאמרה יכולה לעוור למריה בפרק וה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר