מחוקרים לקוראים, לכותבים ולמורים

עמוד:5

מחוקרים לקוראים , לכותבים ולמורים שבעה מאמרים תירגמו ונכללו בלקט וה . עשרה חוקרים מספרים בהם על מחקריהם , על תצפיותיהם ועל תוצאות הניסויים שערכו , ומבטאים בהם את התוכנות שגילו . הס מביעים - מי באופן סוער כמו $ מ « ג וסמ > ת ' ומי כדרך מתונה יותר - את יחסם לאוריינות ולחינוך אורייני . מאמרה של גי » <* מ « ג נבחר לפתוח את הלקט , ראשית - משום שהוא קדם בפרסומו למאמרים האחרים , אך בעיקר משוס נחשרניותת של המחברת בתחום תפיסת האוריינות , תפיסה זו הפכה נחלת רכים מאוד בעולס שהלכו בעקבותיה . סיבה נוספת : התלהבותה הסוחפת והצהרותיה הבוטות של אמע בנושא האוריינות מתאימות לפתיחה . אמיג מעלה את הכעיה המוכרת לכל ארס כותב המלמד כתיכה , בעיה שהעסיקה את ארצות ' הברית גם ברמה הלאומית , ושכונתה " משבר הכתיבה " . אלה הס , לדבריה , " זמנים כואבים ומייאשים " . בנסיכות אלה יש צורך לשאול " כמה יכולים אנו להאמין ? " . לאמיג יש תשוכה ; להאמין באופן נלהב ונחרץ באוריינות , בייחודה , בחיוניותה לחברה ולאדם ? אםיג קיצונית . אמנס , בהתכטאויותיה , אך יש לה השקפה מאוזנת על האוריינות ; היא רוחה את השתלטות הקריאה תחל מגיל הילדות וכלה במכללות ובחינוך הגבוה , שוללת את הדגש המושם על לימודי ספרות ( שמקומם בסלון ) ומתנגדת לזלזול הרווח ביחס לכתיבה ( שמקומה , כביכול , כטטכח ) . עבור אמיג , האוריינות פירושה מתן הזדמנות להשתמש במשאבים ובמיומנויות שיש ללומדים , ומתן הזכות להביע עצמם , ליצור , להחליט , לבחור , ולאפשר גס מקום לדמיון . המאמר השני בלקט הוא מאמרם של ליגדה פלאואר לגיון ח תייז , שני חוקרים חשובים ומורי דרך לכל העוסקים בתחום האוריינות . הם מצעים תיאוריה על התהליכים הקוגניטיביים הכרוכים בכתיבת , והמודל המוצע על ידס הפך למקובל ולנפוץ ביותר בקרב חוקרים ומורים . יש לציין . כי לימים שימשת התיאוריה של פלאואר והייז גס את אלה שניסו להציג מודל של התהליכים הכרוכים בחיבור משמעות בקריאת , והבולטים שבהם הס טירני ופירסון ( . ! ( Tierney & Pearson פלאואר והייז ביקשו לדעת מהו תהליך הכתיבה , מה אכן קורה בשעה שאנו כותבים . את התשובה לשאלת המחקר מצאו באמצעות ניתוח של פרוטוקליס שנתקבלו מאנשים בעת כתיבתם ומיד לאחר תוס כתיבתם , כפני החוקרים נפתח צוהר לעולם הכתיבה ה '' מסתורי '' באמצעות הקלטה של הםללת החשיבה בקול של הנבדקים . הליך מחקרם של פלאואר והייז אפשר להם לחשוף ממצאים שעמדו כסתירה למודל השלבים , שהיה מקובל עד סוף שנות השבעים של המאה העשרים כתחום חקר הכתיבה . לדבריהם , מודל השלביס מתאר את תהליך הכתיבה כסדרה קווית ( ליניארית ) של שלבים , המופרדים זה מזה והמאופיינים בהתפתחותו ההדרגתית של המוצר המוגמר . לדעתם מתאר מודל השלבים את התפתחות המוצר הכתוב ( סתם כתיבה — לכתיבה — בשכתוב ) , ולא את התהליך הפנימי המתחולל בכותב המייצר אותו . 1 מאמרם של טירני ופירסון ח ^ וב מאוד , ורצוי שכל הטורים יקראו אותו . מפאת חשיבותו הוא נדון כהרחבה כמכותב לקורא למורה - מדריד למויה המלווה את ספרי הלימוד מגותב לקורא . עקב הדיון המפורט במאמרם במסגרת המדריך למורה הוא לא נכלל גס כלקט הנוכחי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר