אוריינות חדשה לקט מאמרים

עמוד:2

עריכת : שוש ברוש תרגום : אריה אוריאל עריכה לשתית : ללי הררי הגהה : חוה בוהק נ * ה * ל פרויקט : עפרה ר \ אל ריבח הפקה : ציקי רזיאע הפקה : כילי קמר גרפיקה : מיכל ליכטר קלדגות : הלינה צעל , עמליה זתדר , אורה חכרומ הבאה לדפוס : נדי נחמיאס הוצאה לאור : מטה - המרכז לטכנולוגיה חינוכית אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאבר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמ < נע > אלקטרוני , אופטל , מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שנספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא כחומר שבספר זה אסור בהחלט , אלא כרשות מפורשת ככתב מבעלי הזכויות . & ן כל הזכויות שטווץת למחברים ולמטרו ' המרכז לטכנולוגיה חינוכית , . 1993 ח ו קלאוונר , 16 רמח אכיב , תר . , 19513 תל אכיב , 61194 טלי -05 44601 * 0 בל זכויות היוצרים על הקטינו המשובצים שייכות למחניים ולהוצאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר