מבוא לימודי מוגבלות בעברית - שדה אקדמי בהתהוות

עמוד:13

מונחים אשר ישמשו אותנו לסירוגין ) , שהתפתחו כתחום אקדמי רב תחומי הבוחן את סוגיית המוגבלות באופן ביקורתי , באמצעות כל קשת הדיסציפלינות של מדעי החברה , הרוח והמשפט . חקירה ביקורתית של מוגבלות החלה כהמשגה ופיתוח תיאורטיים של מאבקיהם החברתיים של אנשים נכים ותומכיהם נגד הפרדתם מן החברה , הפלייתם והדרתם . מאבקים אלו צמחו או התרחבו ברחבי העולם בשנות השישים עד שנות השמונים של המאה העשרים והתבטאו בהקמת ארגוני נכים ותנועות נכים , מרכזים לחיים עצמאיים וקבוצות לעזרה עצמית וכן בהפגנות , צעדי מחאה , שביתות שבת ( sit ins ) ופעילות להגברת המודעות של כלל הציבור לעניינם . שלא כמו הייצוג המסורתי של אנשים עם מוגבלויות על ידי מומחים שהתיימרו לדעת את טובתם מכוח " מומחיות מקצועית " , התבססו לימודי ביקורת המוגבלות מלכתחילה על נקודת מבטם של אנשים עם מוגבלויות כמקור ידע מרכזי . הרעיון שאנשים עם מוגבלות הם מקור ידע חיוני בא לידי ביטוי בדרישתם להשתתף בתהליכי קבלת החלטות , פיתוח מדיניות , הערכת צרכים ומחקר ( כשותפים וכחוקרים מובילים ) . נוסף על כך , כמו תחומי ביקורת אחרים ( כגון לימודים פמיניסטיים ) , מתחילתם התבססו לימודי המוגבלות על שיתוף דו סטרי מתמיד בין מחקר ובין פעולה ועשייה חברתית , בין אקדמיה לקהילה , ואף פיתחו מתודות מחקר ההולמות עקרונות אלו . תחום לימודי המוגבלות צמח מתוך שאיפתם של אנשים עם מוגבלויות ותומכיהם לשפר את איכות חייהם , והוא תחום פוליטי במהותו . עם זאת , מראשית דרכם שאפו לימודי המוגבלות לבסס את חשיבותם לא כסוגיה מבודדת הרלוונטית רק לאנשים נכים או לאנשי מקצוע העובדים עמם , אלא כתמת על אוניברסלית הקוראת תיגר על הנחות התרבות העמוקות ביותר בשאלות וסוגיות כגון מהו אדם , מהו גוף אנושי או מהם חיים הראויים לחיותם ; חקר ההבניה התרבותית של הגוף , המשמעויות שאנו מייחסים להבדלים בין בני אדם והקשר שלהן לתהליכי יצירת זהות ; חקר מבני הכוח המעצבים את המרחב הציבורי , את מערכת החינוך או את מקומות העבודה בני זמננו , ועוד . ההתייחסות למוגבלות כקטגוריית ניתוח אנליטית וחברתית תורמת באופן משמעותי וישיר לעיסוק בכל תחומי הדעת והעשייה . השפעתן של סוגיות אלו היא אפוא מכרעת , הן על עיצוב ההווה הן על האופן שבו תיראה החברה האנושית בעתיד . קורסים בלימודי מוגבלות הוכנסו לתוכנית הלימודים האקדמית בבריטניה , בארצות הברית ובקנדה כבר בשנות השבעים של המאה העשרים ( . ( Barnes alet . 2002 לימודים לתארים מתחילים ומתקדמים בלימודי מוגבלות החלו להיפתח במוסדות אקדמיים בעולם בשנות התשעים של המאה העשרים . הכתיבה והיצירה בתחום תוססות . 2 ראו למשל מאמרה של ג ' אן וולמסלי במקראה זו , הנוגע בסוגיית המחקר המשחרר / המשתף ( . ( emancipatory / participatory research

מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר