מבוא

עמוד:9

בספר זה , כך שרבות מהתובנות המופיעות בהם צמחו אגב העיסוק המתמשך בו , והמתודולוגיה האיכותנית שהנחתה את עבודת המחקר פרוסה בהם . זאת ועוד , ברוב פרקי הספר הקוראים מופנים לעבודות הדוקטור והמוסמך שבהם נבחנה והוצגה לעומק הסוגיה המופיעה בפרק . עבודות אלו , ככל עבודות מחקר לתארים אקדמיים , חשופות לציבור וכוללות כמובן לא רק פירוט של תמונת המחקר , אלא גם תיאור מפורט של המהלך המתודולוגי . במחקר איכותני - קונסטרוקטיביסטי הכותב אינו מחביא את עצמו . להפך , בהנחה כי כל תופעה יכולה להיבחן מפרספקטיבות שונות , חשוב שנקודת הראות של החוקר - כותב תהיה חשופה לקוראים , בין היתר כדי לאפשר הבחנה בין נקודת הראות של החוקר לאלה של הנחקרים . כחלק מעמדה זו אני מחויב בגילוי נאות . בשנים , 2002 – 2000 השנתיים הראשונות של תכנית רביבים , הייתי אחראי בה לרכיבים החינוכיים . לאחר מכן עברתי לנהל את המחלקה להכשרת מורים באוניברסיטה העברית והתנתקתי מהתכנית לחלוטין . ייתכן שחוקרים כמותיים - פוזיטיביסטים היו רואים בנתון זה חיסרון , אבל המחקר האיכותני בגישה הקונסטרוקטיביסטית מצפה מהחוקרים שיהיו מעורבים בתופעה ובתרבות שהם חוקרים , ורואה בכך יתרון , אף שעל החוקר להיות מסוגל להסתכל על התופעות מנקודות מבט מרוחקות . אני מאמין כי עמדתי בחובה להיות בה בעת מקורב לתכנית ומרוחק ממנה , ולכל אורך המחקר בחנתי את עצמי באמות מידה אלו . את הנתונים במחקר לא אספתי אני , אלא קבוצה גדולה של סטודנטים - חוקרים לתואר שני ושלישי , שהניבה 17 עבודות דוקטור ומוסמך , כולן בהנחייתי ובהדרכתי ( באחדות מהעבודות היו שותפים גם מרצים - חוקרים נוספים ) . החוקרים בחנו בכמה תקופות זמן זוויות שונות של התכנית ושל התופעות הנחקרות , תהליך שהוסיף לאיכות המחקר . העדות המשכנעת ביותר לעמדה המתקרבת והמתרחקת שנקטתי כחוקר ראשי במחקר זה היא אולי העובדה שלא נמנעתי מלהציג את דברי המשתתפים גם בסוגיות שהייתי אחראי להן , וגם כשהתמונה שהציגו לא הייתה מחמיאה כלל ( בלשון המעטה ) . כאלה הן למשל עמדותיהם כלפי לימודי החינוך העיוניים והסדנאות הפדגוגיות , שבתוקף תפקידי הייתי אחראי להם בשנתיים הראשונות של התכנית . ואולי העדות החשובה ביותר לעמדה המחקרית שגזרתי על עצמי 5 מדובר בארבעה ספרים , שניים בעברית ושניים באנגלית , ראו : שקדי , ; 2014 , 2003 . Shkedi , 2005 , 2014 פרטים נוספים מופיעים באתר . www . narralizer . co . il 6 למעשה התבצעו 20 עבודות מחקר , אלא ששלוש מהן לא הגיעו לכלל הבשלה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר