מבוא

עמוד:7

אינטנסיבית , מקבלים ברוב המקרים משוב חיובי , גמול על המעורבות ועל התמיכה . אבל כשהליווי הצמוד נעלם ואוכלוסיית המשתתפים ממשיכה בדרכה או מתחלפת , סיפור ההצלחה מפנה את מקומו לעוד אחת מהיוזמות שהשאירו את רישומן בעיקר על יוזמיהן , ואולי אף על משתתפיה הנחקרים . מה שדרוש אפוא אינו תיאורים קצרי טווח של תכניות ויוזמות ; מה שדרוש אינו עוד מחקרים וסקרים שמלווים את המורים בשנותיהם הראשונות בעבודה . מה שדרוש הוא מחקרי אורך שילוו את תכניות ההכשרה ובעיקר את משתתפיהן ואת בוגריהן שנים רבות , נאמר במהלך כעשר שנים . ככל שהדבר יפתיע , לא מצאנו מחקרי אורך שמלווים את הסטודנטים להוראה באופן רצוף וממושך , משלב הכניסה לתהליך ההכשרה ועד סיומן של כמה שנות עבודה וצמיחה ( ואין הכוונה למחקרים שמבוססים על סדרה של שאלונים הניתנים למשתתפים ולבוגרים שנה אחר שנה , אלא למחקרים שמבוססים על תיאורי עומק של התופעות הנחקרות ) . כך עם כל ההכרה והחשיבות שזוכים להן בשנים האחרונות המחקרים האיכותניים , מחקרים שמתארים ומנתחים לעומק את התופעות , תודעת האנשים ( ובעיקר תודעתם של מקבלי ההחלטות והמופקדים על מדיניות ומימון ) עדיין שבויה בקסמו של המחקר הכמותי הפונה לאלפי משיבים . נוסיף לכל אלה את העובדה כי מחקר אורך איכותני מחייב נכונות של המשתתפים להשתתף בו , להיחשף לתצפיות ולשתף פעולה בראיונות שנים רבות כל כך , ונבין כי לא כל אחד מוכן למאמץ מעין זה . והנה הזדמנות כזו נקרתה לפנינו : תכנית רביבים . בשנת 2000 החלה לפעול באוניברסיטה העברית בירושלים תכנית “ רביבים״ , תכנית הכשרה להוראת מקצועות היהדות , המיועדת לסטודנטים המוגדרים מצטיינים על פי אמות מידה אקדמיות . התכנית הוקמה במטרה להכשיר להוראה את הטובים שבסטודנטים בהנחה שאלו יביאו לידי שיפור ניכר במעמדם של מקצועות היהדות ( תנ״ך , מחשבת ישראל וכדומה ) בבתי הספר הממלכתיים . התכנית מקנה למשתתפיה מסלול לימודים אינטנסיבי בן ארבע שנים שבסיומו הם מקבלים תואר ראשון , תואר שני ותעודת הוראה . לימודי ההכשרה להוראה , העיוניים והמעשיים , וחלק מהלימודים התוכניים ניתנים למשתתפי התכנית בקבוצה סגורה הן במסגרת החוגים במדעי הרוח הן בבית הספר לחינוך . משתתפי התכנית נהנים ממלגת קיום נדיבה ומפטור משכר לימוד ומתחייבים לעסוק בהוראה בפועל חמש שנים לפחות . המחזור הראשון של תכנית רביבים לווה במחקר אורך שהחל עם ההצטרפות לתכנית , נמשך בארבע שנות ההכשרה באוניברסיטה וליווה חמש שנות הוראה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר