מבוא

עמוד:12

תודה לד״ר יהודית שטיימן , ראש ההוצאה לאור , לד״ר אריאלה גדרון , שעברה על כתב היד והעירה את הערותיה החשובות ; תודה לקרן גליקליך , עורכת הלשון ולמאיה זמר - סמבול , העורכת הגרפית . כולן השקיעו מאמץ להוציא לאור ספר ראוי . הספר נפתח בפרק שעוסק במניעיהם של המשתתפים להצטרף לתכנית ולאחריו חמישה שערים . השער הראשון , “ תכנית רביבים : הוגיה , מתכנניה ומוריה״ , מציג את תפיסותיהם של האחראים לקיום התכנית ; השער השני , “ מורה בא לעולם - איך ומתי ? ״ , עוסק בתפיסות ובהכוונות שהמשתתפים נכנסו עמן לתכנית ; השער השלישי , “ הקפיצה למים הקרים״ , מתאר את הידע ואת התפיסות של משתתפי התכנית עם כניסתם להתמחות בהוראה כסטודנטים - מורים ; השער הרביעי , “ הערכת תהליך ההכשרה״ , מציג את הערכת הסטודנטים - מורים את רכיביה של התכנית ; השער החמישי והאחרון , “ לקראת הכשרת המורים הראויה״ , מציג תמונת מצב של הסטודנטים - מורים על סף השנה העשירית לכניסתם לתכנית ואת מידת נכונותם להתמיד בהוראה , וכן מתווה חלופי להכשרת מורים שמשתמע מסיפוריהם של משתתפי המחקר ומהמשמעות העולה מנתוניו . ב״סוף דבר״ מוצגים נתונים שמתייחסים לתקופה של אחרי המחקר וכן למחזורי ההמשך של רביבים . לא נותר לי אלא לקוות כי קוראי הספר ימצאו אותו לא רק מעניין , אלא גם מקדם את הבנתה של תופעת הכשרת המורים ותורם לשיפורה ולביסוסה . אשר שקדי האוניברסיטה העברית בירושלים , המרכז לחינוך יהודי על שם מלטון

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר