תוכן העניינים

עמוד:4

שער רביעי : ספרות השואה - בין עדות לתיעוד / לילי הלפרט - זמיר בין ספרות השואה להיסטוריה של השואה ......................................... 139 הספר ללא גורל מאת אימרה קרטס .................................................... 143 בין הספר ללא גורל למחזה קסטנר 158 ..................................................... שער חמישי : שואת יהודי הונגריה בראי הקולנוע – שני מקרי מבחן / לילי הלפרט - זמיר הסרט ללא גורל מאת אימרה קרטס 173 ................................................... השוואה נושאית בין הספר לסרט 176 ....................................................... הסרט המרד של איוב : שלום לך בן 187 ..................................................... סיכום .................................................................................................. 209 שער שישי : סרטי קולנוע על השואה / לילי הלפרט - זמיר המדיום הקולנועי : הדינמיקה שבין היסטוריה לקולנוע ...................... 213 סיכום .................................................................................................. 238 אפילוג ...................................................................................................... 241 ביבליוגרפיה 243 ............................................................................................. נספח : הונגריה ויהודיה מאמצע המאה התשע עשרה עד מלחמת העולם הראשונה 249 ........................................................ תקציר באנגלית ( 254 ..................................................................... ( Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר