תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים מבוא / לילי הלפרט - זמיר שואת יהודי הונגריה — סוגיה שנשכחה ? ................................................. 5 גישה בין - תחומית להוראת השואה 6 ......................................................... מבנה הספר ............................................................................................. 8 פרולוג אישי / לילי הלפרט - זמיר 9 ............................................................ פרולוג אישי / דורון נידרלנד ................................................................. 14 שער ראשון : הונגריה ויהודיה בין שתי מלחמות העולם / דורון נידרלנד תוצאות מלחמת העולם הראשונה 17 ........................................................ יהודי הונגריה : מבט דמוגרפי - חברתי .................................................... 21 הזרמים הדתיים ביהדות הונגריה 22 .......................................................... שער שני : שואת יהודי הונגריה בשנים / 1945 - 1938 לילי הלפרט - זמיר ודורון נידרלנד רקע היסטורי ........................................................................................ 35 כיבוש הונגריה ....................................................................................... 47 עמדת הכנסייה באביב ובקיץ 54 ...................................................... 1944 הלחצים על ממשלת הורטי מיולי 57 ................................................ 1944 גורל יהודי הונגריה תחת שלטון סלשי .................................................. 59 גורל יהודי בודפשט ............................................................................... 62 גורל היהודים בערי השדה ובכפרים ...................................................... 68 אפשרויות הפעולה של יהודי הונגריה נוכח הכיבוש הנאצי ................... 75 הצלה בחסות דיפלומטים זרים 76 ............................................................. סיכום .................................................................................................... 82 שער שלישי : פרשת קסטנר / דורון נידרלנד ולילי הלפרט - זמיר ניסיונות הצלה בדרך של משא ומתן עם הנאצים : האירועים בהונגריה .. 87 משפט קסטנר בישראל ......................................................................... 96 המחזה קסטנר מאת מוטי לרנר : בין עדות לתיעוד 109 ............................. פרשת קסטנר בראי התמורות בתודעת השואה בישראל 128 .................... הוראת השואה בזיקה לפרשת קסטנר ................................................. 133

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר