פתח דבר

עמוד:14

עמוק הדיבור של " לא תרצח " ? " לא תרצח " בלי שום תנאים ובלי שום יוצא מן הכלל . " לא תרצח " כי " שופך דם האדם בדמו יישפך " , כי " בצלם אלוקים עשה את האדם " וכל אדם בכלל יהיה מי שיהיה ] ... [ אין כדאי לישראל להגיע למטרתו – הקמת בית לאומי בארץ ישראל אם האמצעים להשגת המטרה יהיו פסולים , שכן המטרה הסופית של הציונות איננה רק רוב יהודי בארץ ישראל אלא המטרה של " אחרית הימים " לתיקון עולם במלכות שדי . אם כן , הפעלת טרור נגדי בידי יהודים היא עברה על איסור יהודי שהונחל לאנושות , האיסור " לא תרצח " . טרור יהודי מבטא את הניגוד החריף ביותר האפשרי למוסר יהודי , קבע הרב עמיאל . לעומתו קבע הרב רוזן כי הפעלת טרור נגדי היא מעשה יהודי ו " אברהמי " וקרא לירי תותחים לעבר אוכלוסייה הנלחמת בנו . הרב עמיאל ביטא כנראה עמדה רווחת בציונות הדתית בימיו , ואילו הרב ישראל רוזן ביטא עמדה מוסרית ציונית דתית שהיא נחלת רבים בזרם הדתי-לאומי בימינו . האם התחולל במהלך אותן 68 שנים שינוי ערכי וחינוכי מהותי או שמא מצויות שתי העמדות זו בצד זו בהגותה של הציונות הדתית מראשיתה ועד ימינו ? היכן מצויים שורשי העמדות הרואות ב " התאכזרות לשם שמים " מעשה יהודי ? האם מדובר בתופעה היסטורית רעיונית חדשה שראשיתה במלחמת ששת הימים או אולי במלחמת יום הכיפורים , המלווה את תהליכי ההקצנה העוברים על הציונות הדתית בכל נושא ועניין הקשור לשאלת ארץ ישראל והיחס לערבים , או שמדובר בהשקפת עולם יהודית מסורתית הנטועה עמוק בלבבות לאורך דורות ושאת ביטוייה אפשר לראות גם בשנים תש " ח - תשכ " ז ? 2 הצופה , כ " ב בתמוז תרצ " ח ) . ) 21 . 7 . 38 הרב עמיאל רחוק היה מלהיות פציפיסט ובדרך כלל דרש תגובה תקיפה נגד הפורעים . דברים דומים כתב הרש " ר הירש עשרות שנים קודם לכן בפירושו לבראשית מט , ז : " סבורות המדינות והאומות כי טובת הכלל מקדשת את הכל ... הנה צוואת היסוד של עם ישראל מטילה קללה על עורמה ואלימות - שנעשו למען המטרה הצודקת ביותר של טובת הכלל , גם בחיי הכלל ולמען הכלל יש לטהר , לא רק את המטרות , אלא גם את הדרכים והתחבולות " . ייתכן שדברי הרב עמיאל מושפעים מפירוש זה . 3 גרינבלום , היחס לכוח , עמ ' ; 18 - 16 דון יחיא אליעזר , דת וטרור פוליטי , עמ ' . 173 - 162 עוד על עמדת הרב עמיאל בשאלת כוח ומוסר : הולצר , חרב פיפיות , עמ ' ; 201 - 183 שגיא , עונשו של עמלק , עמ ' ; 493 - 492 לוז , מאבק בנחל יבוק , עמ ' . 366 - 365

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר